Opera u jednom dahu
MOTO muzičko opersko teatarska organizacija
Opera u jednom dahu
531
Faza programa: Glasanje
Naziv tima
MOTO muzičko opersko teatarska organizacija
Projekat u 250 reči
Projekat “Opera u jednom dahu” je nastao iz želje da se mladim ljudima približi operska umetnost. Zatrpani formalnim obrazovanjem, koje ih konstantno uslovljava i prisiljava, primećeno je da mladi ljudi posmatraju operu sa određenom averzijom i animozitetom prema ovom vidu umetnosti. Kao ljubitelji i izvođači opere, osećamo potrebu da raskrinkamo kliše koji prati opersku umetnost. Verujemo da je atraktivnim pristupom moguće dokazati da priče najboljih opera mogu da budu jednako uzbudljive kao i najbolji filmovi, serije ili igrice! Tajna je u priči, koju svi pomalo zanemarujemo, a u operi, ona je skrivena iza, predivnih melodija i pesama koje često, ako se slušaju bez konteksta, ne mogu da nađu svoj put do publike. Ideja projekta ,,Opera u jednom dahu” jeste da kroz četrdesetpetominutno izvođenje prikaže mladim ljudima najzanimljivije i najpoznatije operske priče. Kroz priču će biti vođeni naracijom jednog od čuvenih kompozitora opera, koji pokušava da iskomponuje još jednu opersku ariju. Na tom stvaralačkom putu će mu odmagati i pomagati najbliži- junaci njegovih najpoznatijih opera, potpomognuti junacima iz opera kompozitorovih najvećih idola i rivala. Mladi operski umetnici i instrumentalisti sa originalni tekstom i poznatim arijama, u kostimima iz epoha iz kojih dolaze, predstaviće se publici kroz likove velikih operskih junaka i njihove intimne i domaštane priče, a sve u cilju da dokažu da vekovi ne mogu mnogo da promene kada je reč o ljubavi, mržnji, željama, nadanjima i slatkim problemima koji muče sve nas!
Doprinos projekta široj zajednici
Uočeno je da opersku publiku predstavlja jedan uzak krug vernih gledalaca koji se ne podmlađuje, a interesovanje za ovaj žanr rapidno opada. Osim grupnih odlazaka odeljenja osnovnih škola koji nisu konstantni, mlade publike koja nije strukom vezana za operu, nema. Operska muzika je još uvek u Srbiji pozicionirana kao elitistička zabava malog broja građana, dogmatizovana i nepristupačna široj javnosti, medijski nepokrivena, zanemarena, i neadekvatno predstavljena u školskim programima. Mladoj publici nije data mogućnost u stvaranju muzičkog ukusa, te se oni prirodno okreću popularnoj umetnosti, kao lako shvatljivoj do banalnosti jednostavnoj i često trećerazrednoj. Afirmacija mladih umetnika koji će nizom predstava izvedenih pred pred širom raditi na usavršavanju svojih umeća, sticati iskustva na sceni i kao moderni mladi ljudi raditi na demistifikaciji profesije operskog umetnika.
Šta ovaj projekat čini jedinstvenim Superste projektom
Osnovna zamisao je bolje razumevanje za umetničku muziku, širenje umetničkih horizonata mladih. Mladoj publici se na nov i neočekivan način nudi znanje - operska umetnost kao atraktivna i zanimljiva umetost, a predstavljaju je mladi operski umetnici u skladu sa vremenom u kom živimo. Ovakav pristup dovodi do promene strukture operske publike, kao i njene svesti, umetničkih kriterijuma i ukusa, destigmatizacije opere kao žanra i približavanje opere širem krugu slušalaca. Koristeći perfomans kao sredstvo komunikacije, operska umetnost izlazi iz formalnog okvira pozorišta kao institucije i pravi korak ka svojoj budućoj publici.
Uticaj projekta na zajednicu nakon realizacije?
Veća zainteresovanost mladih ljudi za operu koja bi bila direktan nastavak postignutog razumevanja ove umetničke forme. Edukacija i razvijanje umetničkog senzibiliteta kod mladih, stvaranje nove operske publike, kao i moderne generacije operskih umetnika koji će pratiti savremene evropske i svetske trendove.
Osnovni cilj projekta
Cilj nam je da na ovaj način zainteresujemo mlade za opersku umetnost, da kroz edukaciju i zabavu utičemo na stvaranje nove operske umetnosti, kao i da istovremeno predstavljanjem nove generacije operskih umetnika afirmišemo opersku umetnost.
Planirane aktivnosti u okviru projekta
Osmišljavanje i priprema performansa. Uspostavljanje komunikacije sa školama i njihovo informisanje o projektu. Ugovaranje dolazaka. Poseta i izvođenje performansa u školama širom Srbije.


Da bi podržao/podržala projekat moraš da se uloguješ!
Diskusije
Trenutno nema aktivnih diskusija