Opismeni se  promeni se
Centar za prevenciju kriminala i postpenalnu pomoć - NEOSTART
Opismeni se promeni se
679
Faza programa: Glasanje
Naziv tima
Centar za prevenciju kriminala i postpenalnu pomoć - NEOSTART
Projekat u 250 reči
U poslednjih pola godine institucije koje se bave maloletničkom delikvencijom (Viši sud u Beogradu i centri za socijalni sad) sve češće mlade koji izlaze iz vaspitno – popravnog doma u Kruševcu i maloletničkog zatvora u Valjevu upućuju na našu organizaciju. Pružajući im podršku kroz već postojeće programe otkrili smo da su osnovna i funkcionalna nepismenosti specifičan problem sa kojim se susreću. Troje od petoro, sa kojima smo do sada radili, samo je prepoznavalo slova bez mogućnosti da piše i čita. Svo petoro bilo je funkcionalno nepismeno što znači da su imali poteškoće prilikom popunjavanja različitih formulara, pribavljanja potrebnih dokumenata, korišćenja modernih tehnologija (počev od računara i telefona pa do sistema naplate javnog prevoza). Kako bismo im pomogli osmislili smo program „Kutak za opismenjavanje“ koristeći postojeća znanja i resurse. Uvideli smo da to nije dovoljno i da nam je potrebna ozbiljna edukacija stručnjaka koji bi vodili program, kvalitetan didaktički materijal za rad i evaluacija programa kako bismo razvili jasan model, a ovim projektom želimo da obezbedimo sredstva koja su za to potrebna. Projekat bi trajao šest meseci. Prva dva meseca bila bi posvećena edukaciji i nabavci materijala, kao i jačanju saradnje sa postojećim partnerima i stvaranje mreže novih partnera u formalnom sistemu. Naredna četiri meseca uključili bi mlade u program koji bi pratila evaluacija aktivnosti što bi u poslednjem mesecu projekta rezultiralo kreiranjem pomenutog modela. Realizaciju bi pratila kampanja putem medija i socijalnih mreža sa ciljem upoznavanja šire društvene zajednice sa ovim problemom i doprinosu programa u njegovom rešavanju.
Doprinos projekta široj zajednici
Unapređenjem programa „Kutak za opismenjavanje“ omogućilo bi se da mladi koji izlaze iz pomenutih ustanova dobiju podršku u prevazilaženju problema nepismenosti što nikada ranije nisu imali. To bi bio jedan od prvih usko specijalizovanih programa namenjen ovoj populaciji. Putem kampanje u kojoj bi bili prikazani pozitivni primeri promene kod ovih mladih širu javnost bismo upoznali sa činjenicom da su to mladi kojima treba podrška i da društvo ne sme da ih odbaci. Jedan mladi čovek koji se vrati na “pravi put“ je zapravo jedan mladi čovek manje koji vrši krivična dela. Što više mladih ljudi koji “koračaju ispravno“ to je zajednica sigurnija.
Šta ovaj projekat čini jedinstvenim Superste projektom
Problemima mladih koji izlaze iz vaspitno – popravnog doma i maloletničkog zatvora se gotovo niko ne bavi. Samim tim ne postoje mogućnosti da se prepoznaju njihovi specifični problemi. Ovaj projekat je jedinstven jer će omogućiti da se pokrene program koji se bavi problemom kojim, ne da se niko nije bavio do sada, već niko nije ni prepoznavao.
Uticaj projekta na zajednicu nakon realizacije?
Podizanje svesti u zajednici o važnosti da se mladi koji izlaze iz pomenutih ustanova podrže u procesu reintegracije u društvo i da je neophodno prepoznati njihove specifične potrebe i pomoći im da ih zadovolje. Neophodno je dokazati da se uz pravilnu podršku može doći do pozitivne promene i njihov povratak “na pravi put“ a da svaki član zajednice nosi delić odgovornosti za to.
Osnovni cilj projekta
Osnovni cilj projekta je razvijanje modela rada sa mladima koji izlaze iz vaspitno – popravnog doma i maloletničkog zatvora a imaju probleme sa osnovnom i funkcionalnom pismenošću koji će biti primenjen u programu „Kutak za opismenjavanje“ koji će udruženje NEOSTART nastaviti da sprovodi i nakon završetka projekta. Posebni ciljevi projekta su podizanje svesti šire zajednice o specifičnim problemima ove populacije i značaju podrške koju može da pruži svaki član, kao i ukazivanje formalnom sistemu na značaj kreiranja i sprovođenja specifičnih programa usmerenih na ovu populaciju.
Planirane aktivnosti u okviru projekta
1. Pripremne aktivnosti (prvi mesec) 1.1. Sastanak projektnog tima i podela zadataka 1.2. Obaveštavanje postojećih formalnih partnera i sklapanje novih partnerstava potrebnih za realizaciju programa i upućivanje ciljne populacije na program (Centri za socijalni rad, Viši sud u Beogradu, Sekretarijat za obrazovanje Beograda, VPD u Kruševcu, KPZ za maloletnike u Valjevu itd.). 2. Kupovina materijala potrebnog za rad (didaktička sredstva i računar) – (drugi mesec) 3. Obuka angažovanih u programu – (drugi mesec) 3.1. Odabir edukatora 3.2. Edukacija 3.3. Unapređivanje plana rada u programu uz mentorstvo edukatora 3.4. Odabir volontera (podrška bazičnom timu programa) 3.5. Obuka i priprema volontera za uključivanje u program 4. Uključivanje korisnika u program – (od 3. do 6. meseca realizacije projekta) 4.1. Inicijalni razgovori i upoznavanje korisnika upućenih od strane pojedinih partnera 4.2. Pravljenje individualnih planova rada 4.3. Sprovođenje planiranih aktivnosti 4.4. Evaluacija aktivnosti 5. Kampanja – (tokom svih šest meseci trajanja projekta) 5.1. Postavljanje obaveštenja vezanih za projekat na socijalnim mrežama 5.2. Gostovanje na televizijskim i radio emisijama 6. Kreiranje priručnika – (šesti mesec projekta) 6.1. Analiza evaluacija 6.2. Pisanje priručnika (opis modela) 6.3. Štampanje priručnika za rad na opismenjavanju mladih koji izlaze iz korektivnih ustanova (VPD i KPZ)


Da bi podržao/podržala projekat moraš da se uloguješ!
Diskusije
Trenutno nema aktivnih diskusija