Ovde piše naslov drame o Anti
trupa “Može“
Ovde piše naslov drame o Anti
1026
Faza programa: Glasanje
Naziv tima
trupa “Može“
Projekat u 250 reči
Radnja drame Ivora Martinića “Ovde piše naslov drame o Anti“ je smeštena u dom Ante i njegovog oca. Opterećeni duhovima iz prošlosti, desetak godina nakon rata, oni još uvek ne mogu da uspostave normalan život. Dramski tekst se na nov način bavi problemima porodice na više nivoa, obrađuje temu ljubavi kroz dečju, naivnu prizmu, ali i prizmu zrelog čoveka. Osim toga, komad se bavi i ulogom žene u društvu. Projekat podrazumeva produkciju i izvodjenje predstave u jednoj od beogradskih pozorišnih kuća ( sa kojom smo u pregovorima). Planirana su i gostovanja, kako širom Srbije ( Kraljevo, Čačak, Kragujevac), tako i u regionu (Split-Hrvatska, Izola-Slovenija itd.), kao i učešće na festivalima. Kroz sopstveni primer dobre regionalne saradnje, na kojoj se bazira ceo naš tim, želimo da kroz umetnost podstaknemo dijalog i promovišemo pacifizam u širim okvirima. Projekat je društveno angažovanog karaktera, primenljiv na svako mesto i svako vreme. Ciljna grupa kojoj želimo da se obratimo je porodica. Ideja je da kroz sublimaciju novih dramskih formi i klasičnog pozorišnog jezika prenesemo poruku, po ugledu na velika svetska pozorišta. U okviru projekta održavaće se otvorene probe, kao i niz radionica i razgovora sa umetničkim timom, gde bi svi zainteresovani imali priliku da se upoznaju sa novim formama pozorišta, pitaju i saznaju sve što ih je u vezi pozoršta i drame zanimalo, a nisu imali koga da pitaju. Prednost našeg projekta je što imamo kontinuitet, traje cele godine, a verujemo i duže.
Doprinos projekta široj zajednici
Želimo da donesemo kulturu društvu na nov način. Proširimo ljubav i pacifizam i stvorimo saradnju, kako kolega, profesionalaca, tako i da doprinesemo saživotu u regionu. Misija nam je da dopremo do što većeg broja ljudi u dužem vremenskom periodu
Šta ovaj projekat čini jedinstvenim Superste projektom
Naš projekat je jedinstven po tome što komad želimo da prikažemo na inovativan način. Sam tekst donosi novu formu, po ugledu na savremeno nemačko pozorište. Za razliku od Brehtovskog pristupa, ne navodi glumca da zađe u svoje privatno, već se igra zaokružuje i formalnim izgovaranjem replika, koje za cilj imaju da prodube partnerovu igru na sceni i podcrtaju ispoljavanje njegovih emocija. Inovativnost u okviru realizacije projekta podrazumeva i rad na predstvi sproveden kroz radionice, otvorene probe i niz propratnih aktivnosti kojima ćemo animirati potencijalnu publiku i približiti im pozorište i umetnost uopšte. Smatramo da je jedinstvena naša ideja da u pozorište privučemo zajedno tinejdžere i njihove roditelje, jer se sve više udaljavaju jedni od drugih, a mi im nudimo sadržaj koji će im svima biti jednako zanimljiv. Osim toga, i ljudi van granica Srbije, imaće priliku da pogledaju našu predstavu. Naš projekat nije skup i može se realizovati bilo gde.
Uticaj projekta na zajednicu nakon realizacije?
Po definiciji teatar je scensko-umetnička manifestacija u kojoj se odvija komunikacija između glumca i publike. Za razliku od drugih grana umetnosti, direktno je vezano za aktuelno vreme i prostor, sa ciljem stvaranja koherentnog dramskog doživljaja. Pored toga, teatar je sam po sebi i edukativnog karaktera, koji u slučaju našeg projekta ima društveno-angažovanu crtu. Na publiku deluje propagiranjem pacifizma, pokretanjem ljubavi i saradnje medju susednim dražavama i vraćanjem ljudi u pozorište, kao i pravljenjem spone u okviru porodice, a kroz kulturu. Cilj nam je da se poruke koje želimo da prenesemo inkorporiraju što dublje u društvo, i što dalje i duže se šire. Želimo da naša predstava postane brend, koji je sinonim za kvalitet i pozitivan impakt na društvo. Predstava treba da izazove racionalno preispitivanje i kritiku onoga što se vidi na sceni. Želimo da publika iskoristi svoju kritičku moć, prepozna zlo u društvu i utiče na njega. Želimo da kroz umetnost, na plemenit način proširimo vidike naših gledalaca, da ih nateramo da se zamisle, prvo nad umetničkim delom, a zatim i nad sobom i životom uopšte, čime doprinosimo kulturnom osvešćenju i unapređenju društvene zajednice.
Osnovni cilj projekta
Naša misija je plasiranje umetnosti koja će vas zamisliti i podučiti. Osnovna ideja je da se omasovi posećenost pozorišta i da se ono učini prijemčivim za svakoga, što bi za rezultat imalo osvešćivanje kako pojedinca, tako i mase. Osećamo veliku odogovornost jer smatramo da baš mi možemo da popravimo stanje u kulturi i da smo spremni na veliki trud i požrtvovanost da bismo ovaj svet učinili boljim. Pokreće nas želja da pružimo ljudima ono što im je uskraćeno jer ako nema kulture nema ni nas.
Planirane aktivnosti u okviru projekta
Primarni deo projekta je realizacija predstave “Ovde piše naslov drame o Anti“, prema tekstu Ivora Martinića. U sklopu projekta nameravamo da sprovedemo niz propratnih aktivnosti koje bi ovu predstavu učinile drugačijom i primamljivijom širem krugu ljudi od ustaljene pozorišne publike. U pre-produkciji organizovaćemo audiciju za ulogu najmlađeg lika čime ćemo mladima dati priliku da uče, sarađuju i stanu rame uz rame sa eminentnim glumcima našeg područja. U okviru projekta održavaće se otovrene probe, niz radionica i razgovori sa umetničkim timom. Pored gostovanja po pozorištima i domovima kulture u Srbiji, radujemo se i izvođenjima širom Hrvatske, čime pobijamo predrasude i propagiramo regionalnu saradnju. U planu je i saradnja sa srednjim školama i fakultetima radi popularizacije pozorišta i kulture među mladima, koji su, prema nekim istraživanjima, nepozorišna publika (čak 70% mladih ne posećuje pozorište), te nam je zato važno da im putem interakcije približimo pozorišno stvaralaštvo.


Da bi podržao/podržala projekat moraš da se uloguješ!
Diskusije
Trenutno nema aktivnih diskusija