Pečurkica
Pečurkica
56
Faza programa: Glasanje
Naziv tima
Asocijacija "DUGA"
Oblast projekta
Obrazovanje
Projekat u 250 reči
Projekat je usmeren kapomoći samorhranim majkama, koje nemaju redovan izvor prihoda, da kroz rad u mini proizvodnji pečurki steknu stalno zaposlenje i plate. Projektom bi se finansirala adaptacija postojećeg prostora za proizvodnju pečurki, kupovina micelijuma i potrebnih polica. Na projektu bi bile angažovane samohrane majke i njihova deca u proizvodnji, pronalaženju tržišta i distribuciji pečurki. Novac zarađen proizvodnjom pečurki bi se koristio za isplatu zarade samohranim majkama i u širenje proizvodnje radi zapošljavanja što više samohranih majki.
Šta ovaj projekat čini jedinstvenim Superste projektom
Samohrane majke su posebna struktura našeg društva. One su obespravljene na više nivoa. Obično, sve su bile žrtve porodičnog nasilja pre nego što su se razvele, a nakon razvoda diskriminisane su na tržištu rada zbog njihovog osetljivog položaja koji poslodavci iskorišćavaju. Naš projekat je jedan o retkih projekata u gradu Šapcu, koji se bavi konkretno finansijskim osnaživanjem samohranih majki i sprečavanju siromaštva. Ukoliko ekonomski osnažimo samohrane majke, smanjujemo stopu siromaštva, broj korisnika socijalne pomoći, a njihovoj deci dajemo sigurnost u detinjstvu kako bi postali odgovorni i korisni članovi zajednice.
"Zato što smo verovali u sebe, ostvarili smo… "
Nakon što smo verovali u sebe lobirali smo za izmenu Lokalnog akcionog plana za socijalnu politiku Grada Šapca, održali smo uspešne akcije Živie biblioteke i akreditovali treninge za radnike u centrima za socijalni rad širom Srbije.
Diskusije
Trenutno nema aktivnih diskusija