PlayGroundology
PlayGroundology
0
Faza programa:
Naziv tima
PlayGroundology
Oblast projekta
Obrazovanje
Projekat u 250 reči
Naš projekat usmeren je na otvaranje pitanja položaja dece i porodica u urbanim sredinama u Srbiji, posmatrano kroz prizmu kvaliteta učešća dece i odraslih u igri na javnim prostorima. Igra za decu ranog uzrasta predstavlja jedan od najznačajnih oblika delovanja kroz koji deca stiču važna životna iskustva, uspostavljaju odnose sa drugima i preispituju vlastite obrasce ponašanja.
Danas veliki broj dece odrasta u urbanim sredinama, a procene su da će do 2050. godine 70% svetske populacije živeti u gradovima (UNESCO, 2012). Prema podacima relevantnih istraživanja neke od ključnih specifičnosti odrastanja dece u gradovima ogledaju se u: smanjenom kontaktu sa prirodom (Gill, 2008), smanjenoj slobodi kretanja (Fagerholm & Broberg, 2011), komercijalizaciji javnih prostora namenjenih deci (Radović, 2015) kao i smanjenim prilikama za igru na javnim prostorima. Javne prostore za decu (parkovi, igraonice, igrališta, vrtići, škole itd) kreiraju odrsli, pa iako nam savremena istraživanja ukazuju da fizičko okruženje značajno oblikuje dečji razvoj i učenje, u našem društvu gotovo da ne postoji svest o potrebi za preispitivanjem načina na koji kreiramo prostore u/na kojima se deca igraju i borave.
Ovaj projekat predstavlja deo šireg procesa delovanja na kulturu odraslih, koja u našoj zemlji sa procesom modernizacije sve više ima monopol nad odrastanjem dece, jer određuje prostor, vreme i način na koji će se deca igrati, na koji će se ponašati, izražavati, delovati. Čitava zajednica se i danas često oslanja na tradicionalne predstave o detinjstvu i prema deci se odnosi kao prema bespomoćnim i nekompetentnim bićima, te projektom težimo transformaciji pedagoške kulture čitave zajednice.
Šta ovaj projekat čini jedinstvenim Superste projektom
Naš projekat čini jedinstvenim to što naš mali, transdisciplinarni tim teži da istraži jedan specifičan problem, kome na našim prostorima nije posvećeno mnogo pažnje – na koji način javni prostori u urbanim sredinama Beograda doprinose ili onemogućavaju građenje odnosa kroz igru u zajednici. Jedinstven je i naš pristup rešavanju problema, jer je u formi participativnog akcionog istraživanja, što znači da ne posmatramo definisani problem kao fenomen, već ga identifikujem u konkretnoj, postojećoj praksi, u kojoj dalje razvijamo akcije u cilju njene promene. Takođe, ne pokrećemo izdvojene akcije, već gradimo zajednicu koja će se baviti svim pitanjima i širiti polje delovanja i nakon što projekat formalno bude završen. Dakle, mi predstavljamo inicijalnu kapislu koja glasno izgovara opisani problem, kroz projekat osnažujemo i sebe i zajednicu da delujemo kao pokretači promena, a nakon projekta nastavljamo da otkrivamo nove puteve, gradimo nove veze i transformišemo nove zajednice, pokrenuti snagom vlastite promene.
"Zato što smo verovali u sebe, ostvarili smo… "
Mi verujemo da mala grupa ljudi može promeniti svet, tako što će za početak krenuti od promena u svojoj maloj zajednici, pokazati da je transformacija moguća, da je moguće građenje novih, produbljivanje starih i osnaživanje tankih veza među komšijama u soliterima i to sve uz igru kao esencijalni začin života, koja se modernizacijom društva ukalupljuje, ograničava, osiromašuje, a neretko i veštački odstranjuje iz svakodnevnice.
Mi verujemo da je detinjstvo period života koji traje veoma kratko ukoliko ga merimo godinama, ali istovremeno može trajati i veoma dugo, ukoliko ga merimo jačinom i količinom utisaka koje na nas ostave sećanja iz detinjstva. Stoga verujemo da je važno zapitati
se koja sećanja će naša deca sa sobom poneti u svet!
Zato što smo verovali da naša deca zaslužuju bolje, kvalitetnije i smislenije okruženje za odrastanje, upustili smo se u pokušaj transformacije kulture odrastanja u urbanoj sredini, kako bi deca kada odrastu sa sobom ponela u svet osećaj pripadnosti zajednici u kojoj su odrastali, osećaj dobrodošlice kada se vrate u tu zajednicu i potrebu da nastave da grade duboke veze sa svojim okruženjem, a nasuprot otuđenosti koju sa sobom nosi razvoj savremenog društva


Diskusije
Trenutno nema aktivnih diskusija