Pokretači
Srpska naučna televizija
Pokretači
0
Faza programa:
Naziv tima
Srpska naučna televizija
Projekat u 250 reči
Serijal “Pokretači“ ima za cilj da prikaže značajne organizacije, zvanične ili nezvanične, na planu kulture, umetnosti i obrazovanja, i svega ostalog od značaja za jednu zajednicu, kao i tekovine tih organizacija, koje su nastale samoinicijativom gradjana, na teritoriji Novog Sada- od književnih časopisa, pozorišta, preko debatnih klubova itd. Ono što je za sada planirano kao serijal od 10 epizoda, dužine do pola sata, bi za sagovornike, u svakoj epizodi, imao krug ljudi (ili pojedince) koji su zajedno, na sopstvenu inicijativu stvorili nešto značajno za zajednicu. Sa njima bismo razgovarali o tome kako su na ideju došli, kako su je realizovali, na koje su poteškoće naišli, kao i o tome kakav je značaj njihove inicijative za njih same i za sredinu-rečju, sve što bi moglo inspirisati i zaniati nekoga ko bi želeo da načini sličan korak. Takođe, želeli bismo i da omogućimo gledaocima da stupe u kontakt sa ljudima koji učestvuju u serijalu, sa određenim nedoumicama, dodatnim pitanjima koji bi im značila za pokretanje nečega sličnog, te bi ovo funkcionisalo i kao svojevrsni metorski program.
Doprinos projekta široj zajednici
Ovim serijalom želimo da delujemo u nekoliko pravaca- želimo da istaknemo pokretače kao dobar primer koji valja slediti, da samim inicijativama pružimo medijski prostor, da podstaknemo njihove sugrađane, koji imaju određene ideje, da se sami upuste u sličan poduhvat, a što je možda i najvažnije, da svim sugrađanima, pogotovo omladincima, koji žive u nedovoljno kulturno razvijenim sredinama damo podstrek da slično pokrenu i u zavičajima, i na taj način ih unaprede i obogate. Želimo da pokažemo da su one stare “U se i u svoje kljuse“ i “Gde ima volje, ima i načina“ tačne, i da pozovemo ljude da ne čekaju da neko drugi učini nešto za njih, već da sami uzmu stvar u svoje ruke i učine nešto za sebe i svoju sredinu. Osim što će imati dobar primer, želimo da im omogućimo i da stupe u kontakt sa organizacijama koje imaju slične ideje, ciljeve ili sektor delanja, a koje će biti zastupljene u našem serijalu, i da, ukoliko im je nakon same emisije nešto ostalo nejasno u vezi same organizacije, ili imaju dodatnih pitanja u vezi toga kako početi, odakle, i tako dalje, te da njih direktno pitaju za savet, ili razrešenje neke nedoumice, i na ovaj način želimo da ovim serijalom, i njihovim akterima, stvorimo i svojevrsni mentorski program. Perspektiva je u inicijativi, poruka je ovog serijala.
Šta ovaj projekat čini jedinstvenim Superste projektom
Naš program je jedinstven po tome što pruža medijski prostor incijativama i aktivizmu, različitog reona delovanja, i tu pojavu ne tretira samo kao vest, već želi da ispita njen razvojni proces, motivaciju, poteškoće, i sve ostalo što bi gledaocima pružilo dovoljno inspiracije i znanja da probaju sami da se upuste u sličan poduhvat. Na ovaj način, mi kao medij radimo ono što bi mediji i trebalo da čine- utičemo na zajednicu i pokrćemo je, u najboljem mogućem pravcu.
Uticaj projekta na zajednicu nakon realizacije?
Nakon realizacije projekta, želimo da podstaknemo ljude da preuzmu inicijativu i sami stvore sadržaje koji će na neki način obogatiti njihovu zajednicu, na mikroplanu, a šire, i čitavo naše društvo. Takođe, želimo da upoznamo zajednicu sa takvim aktivnostima, i da postavimo trend uvažavanja takvih aktivnosti, da bi to dalo još jači vetar u leđa ljudima koji su već u tome, ili žele da, podstaknuti serijalom, postanu deo toga. Van ovog projekta, novosadska redakcija SNTV želi da nastavi sa svojim dosadašnjim aktivnostima, i da ih podigne na jedan viši nivo-kultura, nauka, obrazovanje, umetnost- promocija pravih vrednosti jednog društva, i pružanje medijskog prostora temama koje ga inače ne dobijaju.
Osnovni cilj projekta
Osnovni cilj ovog projekta jeste sađenje semena samoinicijative, odnosno, ovim projektom želimo da pokažemo dobru inicijativu, time pružimo zasluženi omaž ljudima okupljenim oko nje, ali i insipirišemo i širu zajednicu da krene tim putem, okupi se oko jedne ideje, i sprovede je, i na taj način obogati svoju zajednicu, i time naše društvo.
Planirane aktivnosti u okviru projekta
U okviru projekta, koji je zamišljen kao serijal od 10 epizoda, trajanja do 30 minuta, prva aktivnost bi bila istraživačka-prikupljali bismo informacije i predloge koji bi tematski odgovarali sadržaju, zatim stupali u kontakt sa akterima tih inicijativa, te po pripremljenom konceptu, snimili emisije. Dalje, emisije bi prošle kroz fazu montaže i postprodukcije, i zatim bile emitovane na našem TV kanalu i Youtube kanalu. Tokom trajanja celog serijala bile bi vršene promotivne aktivnosti najave epizoda serijala. Za serijal bi bila urađena i posebna špica, muzika, kao i logo. Društvenim mrežama bismo bili u stalnom kontaktu sa zajednicom, otvoreni da odgovorimo na njihova pitanja, nedoumice, u saradnji sa odgovarajućim organizacijama ili udruženjima, koje su prikazane u relevantnoj epizodi, ali bili bismo i otvoreni za sugestije, predloge, kao i predloge ljudi za koje zajednica smatra da zaslužuju da se nađu u našem serijalu.


Da bi podržao/podržala projekat moraš da se uloguješ!
Diskusije
Trenutno nema aktivnih diskusija