Pozorišna značka
PATOS
Pozorišna značka
44
Faza programa: Finale Centrifuge


Da bi podržao/podržala projekat moraš da se uloguješ!
Naziv tima
PATOS
Projekat u 250 reči
Pozorišna značka je manifestacija koja se celogodišnjim aktivnostima kontinuirano bavi razvijanjem i negovanjem pozorišnog ukusa i afirmisanjem mlade pozorišne publike kroz javno priznanje i prikazivanje pozorišnih utisaka. U toku projekta osnovci šest smederevskih škola pogledaće četiri pozorišne predstave, napisati utiske u svojim pozorišnim dnevnicima i dobiti pozorišne značke na svečanoj manifestaciji. S druge strane, deca iz seoskih škola smederevskog kraja, imaće priliku da pogledaju tri pozorišne predstave i takođe učestvuju u ovoj manifestaciji. Projektom se razvija pozorišna publika negovanog kritičkog ukusa. U Srbiji je umetnost sve manje zastupljena u obrazovanju dece. Situacija je drastično lošija u manjim i ruralnim sredinama, gde deca gotovo nemaju vanškolske aktivnosti koje ih kreativno stimulišu, stvarajući kod njih pozitivne navike kulturnog razvoja. Kultura je potreba svakog pojedinca, a suočavamo se sa vremenom gde se ona tretira kao luksuz. Tako se i pozorište suočava sa velikim izazovom, gde se predstave izvode za sve malobrojniju i stariju publiku. Pozorišna značka je program namenjen osnovcima iz škola u Smederevu i okolnim selima.
Doprinos projekta široj zajednici
Svakom društvu je neophodan kritički nastrojen pojedinac kako bi ono moglo da se razvija. Onaj koji će misliti svojom glavom. Kroz prizmu kritičkog sagledavanja pozorišnih predstava, „mali“ čovek odrasta u „velikog“ čoveka koji promišlja, zaključuje i ne prihvata servirano, već naručuje. Sa druge strane, zajednica, najšire shvaćena, postaje svesna da deca iz manjih mesta, a naročito ruralnih krajeva nisu statistička greška na demografskoj karti Srbije koja će kad tad morati da se uklope u šira društvena zbivanja „kako znaju i umeju“ ili u suprotnom – ostati na nivou statističke greške, vać da su značajan deo sadašnjosti i budućnosti društva. Tada zajednica usmerava svoje aktivnosti tako da se postigne puna ravnopravnost u dostupnosti svih vrsta korisnih sadržaja i mogućnosti za razvoj talenata kod dece sa sela i dece iz grada. Ovim projektom cela zajednica postaje motivisana i pozvana da raste uz pozorište.
Šta ovaj projekat čini jedinstvenim Superste projektom
Oblasti pozorišne umetnosti i obrazovanja su u najvećoj meri u nadležnosti institucija (škola i pozorišta) koje imaju sopstvene planove, programe i ciljeve, u nedovoljnoj meri povezane i usklađene. Projekat Pozorišna značka svim svojim aktivnostima povezuje ciljeve usmerene na obrazovanje, podsticanje kreativnosti i umetničkog obrazovanja dece, što su za budućnost najvažniji ciljevi i obrazovanja i pozorišta. Takođe, ovim projektom pozorišni sadržaji i dramska edukacija postaju dostupni deci iz svih delova smederevskog kraja, koja, uprkos naporima svojih nastavnika i učitelja, nemaju priliku da postupno i kontinuirano, ali i ravnomerno sa svojim vršnjacima iz većih gradova, prate pozorišne tokove. Svakako, ovaj projekat prevazilazi vremenske okvire realizacije projekta i postaje stalni program i redovni niz aktivnosti.
Uticaj projekta na zajednicu nakon realizacije?
Pozorišna značka je prirodni razvojni put Pozorišta Patos i programa Rastemo uz pozorište - gde se ostvaruju dva velika cilja, a to su izgradnja pozorišne publike i pozorišna edukacija dece i mladih. Do ovih ciljeva će se doći redovnim posetama pozorištu, gde će kroz pisanje dnevnika razviti kritičko mišljenje o pogledanom programu. Takođe cilj je da zajednica bude uključena ne samo u ovoj godini, već da se Pozorišna značka implementira svake naredne školske godine. Na ovaj način poseta pozorištu postaće navika svakog mladog čoveka.
Osnovni cilj projekta
Cilј projekta je negovanje, vaspitanje i obrazovanje mlade pozorišne publike, koja će posle ovog projekta biti brojnija, kritički svesnija i kulturno savesnija. Kod učenika osnovnih škola razvija se interesovanje i lјubav prema pozorištu kroz upoznavanje sa pojmovima iz oblasti pozorišta, kontinuirano gledanje predstava i primenu stečenog znanja samostalno pišući o pogledanim predstavama. Uvođenjem pozorišne značke stvara se redovna navika gledanja pozorišnih predstava kod osnovaca. Takođe, ravnopravna zastupljenost pozorišnih sadržaja i dramske edukacije između dece iz gradova i dece u ruralnim krajevima Smedereva jeste jedan od ključnih elemenata projekta. Ako se ova ravnopravnost u kulturnim i umetničkim kompetecijama ne postigne u predškolskom i prvim razredima osnovnog obrazovanja i vaspitanja, osećaj inferiornosti će kasnije postati prepreka za razvoj „dece sa sela“, a svetli primeri uspešnih ljudi pamtiće se na nivou incidenta. Projektom Pozorišna značka „dete sa sela“ postaje ravnopravno u komunikaciji, umetničkoj percepciji sa „detetom iz grada“, a njegov razvoj podstican od najmlađih dana. Neće biti čudo što je ostvarilo zapažen uspeh, već je uspeh očekivana posledica stalnog kulturnog i umetničkog rasta.
Planirane aktivnosti u okviru projekta
Projekat se sastoji iz četiri faze koje podrazumevaju od pretpripremnih, preko pripremnih, glavnih aktivnosti do evaluacionih. 1. Faza - pretpripremne aktivnosti - septembar U toku septembra 2017. sve škole će biti upoznate sa projektom u celini i sa njima će biti potpisani sporazumi o saradnji na projektu. Takođe, u ovom periodu će se formirati i komisije za izbor najbolјih pozorišnih dnevnika, koju će činiti pozorišni kritičar, dramski pisac za decu i dramski pedagog. U svakoj školi održaće se prezentacija projekta. Učenici će biti upoznati sa planom izvođenja predstava, pojmom pozorišnog dnevnika i planiranom manifestacijom dodele pozorišne značke. U okviru ove prezentacije, učenici će se upoznati i sa delima na osnovu kojih su nastale predstave koje će gledati. 2. faza - pripremne aktivnosti (septembar-oktobar) Inicijalna provera pozorišne pismenosti osnovaca. U svakom odelјenju na času srpskog jezika sprovešće se testiranje učenika iz oblasti pozorišne umetnosti. Testovi će biti koncipirani u tri različite kategorije prilagođene uzrastu učenika. Svi testovi se prikuplјaju i statistički obrađuju. Priprema učenika za gledanje predstava. U svakoj školi sprovešće se radionica „Pozorišni rečnik i bonton“ u toku koje će se učenici upoznati sa osnovnim pojmovima iz pozorišne umetnosti i pozorišta, ali i kulturom ponašanja u pozorištu i na javnim događajima uopšte. Na radionici učestvuju polaznici dramskih sekcija čiji je zadatak da u svojim odelјenjima zainteresovane učenike upoznaju za ovim pojmovima. 3. faza - glavne aktivnosti (oktobar - jun) U pozorištu. U drugoj polovini oktobra, prvoj polovini decembra, drugoj polovini marta i drugoj polovini maja, zainteresovani učenici svih sedam gradskih škola će moći da pogledaju četiri pozorišne predstave sa redovnog pozorišnog repertoara za decu Centra za kulturu. Deca seoskih škola sa teritorije Grada Smedereva, imaće prilike da u svojim mestima pogledaju pozorišne predstave u novembru, februaru i aprilu. Pozorišni dnevnik. Učenici pišu unos u svoje pozorišne dnevnike u vidu utisaka ili kritika u skladu sa uzrastom i sklonostima posle svake odgledane predstave. Nakon što škole dostave pozorišne dnevnike svojih učenika, komisija pristupa čitanju svih dnevnika. Bira se po pet najbolјih pozorišnih dnevnika u tri uzrasne kategorije (od prvog do trećeg, od četvrtog do petog i od šestog do osmog razreda). Takođe, biće nagrađena i škola sa proporcijalno najvećim brojem dnevnika, kao i odeljenje na teritoriji Grada. Manifestacije Pozorišna značka. Na Velikoj sceni Centra za kulturu Smederevo održaće se manifestacija na kojoj će se svakom učeniku koji je pogledao sve četiri predstave i blagovremeno predao svoj pozorišni dnevnik uručiti specijalna Pozorišna značka. Takođe, ovom prilikom dodeliće se nagrade za petnaest najbolјih pozorišnih dnevnika (po pet za svaku uzrasnu kategoriju). Nagrade za pobednike biće sezonske karte za predstave redovnog pozorišnog repertoara za decu Centra za kulturu Smederevo. Ovom prilikom dodeliće se i nagrade za najuspešnije odelјenje u svakoj školi, ali i najuspešnija škola u projektu. Učenici odelјenja koje je dostavilo najveći broj pozorišnih dnevnika u svojoj školi dobiće sezonske karte za sve predstave pozorišta PATOS i plakat sa pozorišnim pojmovima za svoju učionicu. Škola koja je, srazmerno ukupnom broju svojih učenika, dostavila najveći broj pozorišnih dnevnika dobija priznanje i pozorišni pano. Ovom prilikom izvešće se i jedna predstava koju će pozorište PATOS, kao nagradu za sve dobitnike pozorišne značke, pripremiti sa vršnjacima najmlađih pozorišnih ljubitelja. Evaluacija. Vrednovanje ostvarenosti cilјeva projekta sprovešće se kao završno testiranje učenika iz oblasti pozorišne umetnosti, pozorišta i pozorišnog bontona. Testovi će biti prilagođeni trima uzrasnim kategorijama. Nakon prikuplјanja testova izvršiće se statistička obrada dobijenih rezultata. Upoređivanjem sa rezultatima inicijalnog testiranja utvrdiće se nivo ostvarenosti cilјeva projekta.


Da bi podržao/podržala projekat moraš da se uloguješ!
Ideodrom - Prezentacija projekta


Diskusije
Trenutno nema aktivnih diskusija