BUDIMO REALNI
Realno
BUDIMO REALNI
0
Faza programa: Glasanje
Naziv tima
Realno
Projekat u 250 reči
Mi, mladi i entuzijastični ljudi, pronašli smo rešenje. Naše rešenje je svetionik koji će pomoći svima onima koji su spremni da podrže naš projekat. On je jedinstven i nikada do sada dovoljno istražen. Spremni smo da uložimo veliki trud i napor da on postane od izuzetne važnosti u celoj zemlji. REALNOST je naše ime, BUDIMO REALNI je Vaš prozor u svet i Vaše novo utočište, inspiracija, nepresušni izvor informacija i podrške pri roditeljstvu i sveukupnom razvoju Vašeg deteta. Okupljeni oko ovog projekta se obraćaju ciljnim grupama koje su najugroženije i najnezaštićenije. To su deca u osnovnim i srednjim školama i njihovi staratelji, odnosno njihovi najbliži. Verujemo da ćemo razvitkom kreativnih i intulektualnih veština grupa dece stvoriti jedan protektivan faktor koji će omogućiti dalji neometani akademski, intulektualni i moralni razvoj.
Doprinos projekta široj zajednici
Neophodan je rad sa decom od njihovog najranijeg uzrasta. Neophodno je na pravi način usmeriti njihova interesovanja i kanalisati njihovu ogromnu količinu energiju u pozitivne stvari koje kasnije mogu višestruko da mu se vrate. Ples, sport, muzička škola, strani jezici, kurs fotografije, slikanja, hor, foklor, sve su to brojne mogućnosti koje su sve više i više pristupačne mališanima, ali i onim starijima. Dozvolite deci da pokušaju one mogućnosti koje možete da mu priuštite i dozvolite mu da se iskaže u svakoj od ovih oblasti potencijalnog interesovanja. Sve to će na kraju dovesti do izbora određene aktivnosti koja će mu pričinjavati zadovoljstvo. Treba da stekne nove prijatelje, možda i neke za ceo život, ali i da stekne radne navike, da nauči da funkcioniše u kolektivu, da se susretne sa oblicima društveno prihvatljivog načina ponašanja. Na taj način, formiraju se generacije dece koje su sposobne da se odupru strujama nasilničkog ponašanja koja se sve češće javljaju i koje mogu da edukuju i usmere one oko sebe kako treba da se ponašaju prema vršnjacima. Mi im želimo pomoći na tom putu!
Šta ovaj projekat čini jedinstvenim Superste projektom
Ono što nas čini jedinstvenim jeste inovativnost i želja da sva deca ostvare svoja univerzalna prava i bez većih teškoća napreduju na polju intulektualnog, kreativnog i moralnog razvoja. Želimo da fokus našeg rada bude okrenut prema prevenciji društvenih uzroka delinkvencije i da se škola zajedno sa vannastanim aktivnostima afirmiše kao protektivan faktor u nastanku devijantnog ponašanja. Uključivanje stručne javnosti u ovu problematiku i pružanje medijskog prostora stručnjacima će pozitivno uticati na osnaživanje porodice kao primarnijeg protektivnog faktora. Brojni su faktori koji utiču na ispoljavanje takvog ponašanja. Teška ekonomska situacija u društvu može da bude okidač za rađanje netrpeljivosti. Politička situacija može da bude uzrok netrpeljivosti. Nikada iskorenjena rasna ili etnička netrpeljivost mogu da izazove tečke nasilničke prekršaje i trajno ugroze ili unište ljudske živote. Loša porodična situacija i zategnuti i emocionalno nepodnošljivi odnosi u porodici ili bližoj okolini mogu da stvore traume kod dece, koji se kasnije preslikavaju na odnose u društvu. Realno, to nam više ne treba!
Uticaj projekta na zajednicu nakon realizacije?
Nije samo javnost ta koja može da pomogne u rešavanju ovog problema. Ključni recipijenti su deca. Potrebno je približiti im se na njima prihvatljiv i prikladan jezik njihovom uzrastu, uvideti njihove potrebe i interese. Pitate se koje su njihove potrebe? Najvažnije je da budu srećni i zadovoljni i da postanu stabilne ličnosti sa sistemom istinskih vrednosti, poput poštenja, iskrenosti, spremnosti da pomognu, koje su spremne da se mirnim sredstvima bore za ostvarenje svojih humanih ciljeva. To je jedino moguće ukoliko su prihvaćeni u društvu, ukoliko zanju da su deo jedne zajednice, ukoliko postoje ljudi koji dele njihove stavove i sa kojima mogu zajednički da deluju. Njihovi interesi moraju da budu zaštićeni. Svako dete ima pravo da odrasta i da se školuje u normalnim uslovima. Ne sme da trpi bilo kakav oblik nasilja od stane svojih vršnjaka, jer su nebrojene posledice koje takav način ophođenja dece može da izazove u kasnijim fazama života. Na taj način želimo da informišemo zajednicu o problemima među mlađim populacijama i adolescentima, o načinima njihovog javljanja, koji su uzroci i posledice takvog ponašanja i na koji način mogu se suzbiju.
Osnovni cilj projekta
Prevencija poremećaja ponašanja i vršnjačkog nasilja, razvijanje moralnih, intulektualnih i kreativnih sposobnosti, informisanost javnosti o protektivnim faktorima, afirmacija stručnjaka iz obasti specijalne pedagogije, psihologije, socijalnog rada i psihijatrije u cilju prevencije i tretmana poremećaja u ponašanju. Neka informisanost zatvori vrata neznanju.
Planirane aktivnosti u okviru projekta
Radionice za decu i mlade, interaktivna predavanja, kreativni brejknstorming, tribine za roditelje i povezivanje stručne javnosti;


Da bi podržao/podržala projekat moraš da se uloguješ!
Diskusije
Trenutno nema aktivnih diskusija