Radionica – popravi, prepravi, nadcikliraj!
Radionica – popravi, prepravi, nadcikliraj!
224
Faza programa: Glasanje
Naziv tima
Centar za regenerativnu održivost gradova
Oblast projekta
Kultura
Projekat u 250 reči
Godišnje svaki građanin/ka Srbije baci 300 kg otpada, pri čemu se pored ostataka hrane, papira, baca i električni i elektronski otpad i mnogo odeće. Nažalost, sav ovaj otpad u Novom Sadu završi na neuređenoj deponiji. Svakodnevno se sa deponije emituje zagađenje u našu okolinu, putem procednih voda i emisija gasova koji sadrže različite metale i organske polutante i ugrožavaju naše zdravlje. Bazični principi za upravljanje otpadom su: smanjenje otpada i ponovna upotreba. Inspirisana time, ekipa iz Centra za regenerativnu održivost gradova (CeROG) pokrenuće Radionicu za popravke, prepravke i nadcikliranje. Tokom 9 meseci, 2 puta mesečno organizovaćemo besplatne radionice na kojima će naši sugrađani/ke moći da se upuste u popravljanje i prepravljanje starih i dotrajalih predmeta. Tematike radionica (šivenje, elektronika, prepravljanje garderobe i predmeta) biraćemo zajedno sa sugrađanima/kama.
Građani/ke Novog Sada više neće morati da se pitaju šta da rade sa neželjenim ili pokvarenim predmetom. Moći će da ih donesu na jednu od besplatnih radionica i poprave ga ili kreativno preprave. Na ovaj način ćemo neželjenim predmetima udahnuti novi život i vratiti ih u ciklus ponovne upotrebe. Istovremeno ćemo stvoriti mesto za sve sugrađane/ke u kojem će moći da se povežu, razviju svoje veštine i podele ih sa drugima. Podržaćemo i promovisati ekološku kulturu i istovremeno razvoj pojedinca/ke. Zajedno ćemo uticati na smanjenje količine odbačenih stvari u Novom Sadu, a samim tim i sprečiti zagađenje koje bi ove stvari emitovale sa neuređene deponije Novog Sada.
Šta ovaj projekat čini jedinstvenim Superste projektom
Radionica će biti jedinstvena inicijativa u gradu, jer će sugrađanima/kama pružiti besplatan pristup učenju novih veština: popravljanja, prepravljanja i nadcikliranja. Pružiće prostor za druženje, učenje i lični razvoj, dok će istovremeno pružiti priliku za ekološki aktivizam i podržati ekološku kulturu. Nepotrebne ili pokvarene stvari, koje bi inače bile bačene, će se popravljati, prepravljati ili nadciklirati.
Nadcikliranje je prepravljanje stvari u cilju proizvodnje predmeta nove namene, kao na primer pravljenja torbi od starih farmerica. Ovim će se neželjeni ili oštećeni predmeti preusmeravati sa otpada u ciklus ponovne upotrebe. Direktna korist za sve učesnike/ce Radionica su popravljene/prepravljane stvari, koje mogu ponovo upotrebiti ili pokloniti nekom drugom, nove veštine primenljive u budućnosti i mreža novih kontakata i prijateljstava. Radionice će svojim radom doprinositi smanjenju zagađenja u zajednici i smanjenju ekološkog otiska.
"Zato što smo verovali u sebe, ostvarili smo… "
Zato što verujemo u sebe pretočili smo naše ideje u stvarnost i osnovali udruženje građana u Novom Sadu. Nismo posustali, kontinuirano smo radili i osigurali opstajanje u našoj prvoj izazovnoj godini. Usmereni na ekologiju, mlade, ljudska prava i solidarnu ekonomiju započeli smo blog i naš vebsajt i angažovali se na društvenim mrežama, kako bi informisali i inspirisali druge na akciju.
Razvijamo lokalnu komšijsku svest i solidarnost, i zajednicu koju spajaju iste vrednosti. Izgradili smo sistem podrške unutar organizacije, a i van nje, kroz mapiranje zajedničkih resursa i inicijativa solidarne ekonomije u gradu. Sproveli smo prvi MapJam u Novom Sadu i objavili prvu onlajn mapu zajedničkog i solidarnog Novog Sada. U lokalnom partnerstvu podržali smo organizovanje jedne od najvećih Živih biblioteka u Novom Sadu i doprineli smanjenju stigmatizacije različitih društvenih grupa i predrasuda među građanima/kama.
Želimo da poboljšamo kvalitet života u našoj zajednici, poštujući životnu sredinu, principe i vrednosti ljudskih prava, interkulturalnosti i komšijske solidarnosti. Kroz zajednički rad i angažovanje ostvarili smo formiranje tima u kojem verujemo jedni u druge. Puni smo ideja, a u Radionicu i njen značaj posebno verujemo.
Diskusije
Trenutno nema aktivnih diskusija