Reka reči
Stefan Komadinić
Reka reči
0
Faza programa: Glasanje
Opis prijave
Kroz svakodnevni život dolazimo u kontakt sa mladim ljudima koji su previše apatični i nezainteresovani za događaje koji ih okružuju. Želim da kreiram događaj koji će spojiti najpoznatije sastajalište mladih u Nišu, amfiteatar na keju Nišave, i jedan nov, interaktivan i kreativan način izražavanja poruka i stavova. U oflajn ambijentu pored reke mladi bi imali mogućnost da, na suprotnoj strani amfiteatra na zidu tvrđave, izraze svoj stav ili ostave poruku u onlajn prostoru koji bi kreirali za njih. Na zidu bi izlazile njihove poruke, koje bi slali preko svih socijalnih mreža, u nekoj vrsti virtuelne ispovedaonice. Po završetku događaja, sve poruke bi sumirali u onlajn booklet, i podelili putem socijalnih mreža i Superste zajednice.