Reproduktivno zdravlje mladih
Reproduktivno zdravlje mladih
229
Faza programa: Glasanje
Naziv tima
Udruženje Dečji svet
Oblast projekta
Obrazovanje
Projekat u 250 reči
Očuvanje reproduktivnog zdravlja mladih je važno. Posebno u savremenom društvu koje nam nameće previše slobodne stilove života. Mladi žure da isprobaju sve, ne razmišljajući o posledicama. Ponekad posledice mogu da budu pogubne za njihovo zdravlje. Neželjena (nenamerna) trudnoća, prekid trudnoće i polno prenosive infekcije najčešće se dogode kao posledica neodgovornog ponašanja mladih ili neznanja. Kada smo u fazi adolescencije, puberteta,onda najčešće počinju i problemi. Dostupnost pravih informacija, pristupačnim mladima, na zanimljiv način potrebna je da bi se mladi više zainteresovali za određenu temu. Potrebno je savetovanje i edukacija mladih o problemima sa kojim se susreću u pubertetu. Rešenja koja nudimo su: Kreiranje kreativnih STRIP brošura u kojima će biti glavni junaci mladi- dva adolescenta koji će komunicirati i voditi naše drugare kroz svet reproduktivnog zdravlja na zanimljiv i duhovit način. Mladi će sami kreirati junake kroz konkurs „Repro strip“. Drugi deo rešenja problema su Uređivačke radionice na Vikipediji-Slobodnoj enciklopediji kroz izbor Viki delegata koji će biti obučeni za pisanje članaka i rad u Viki okruženju kroz konkurs „Viki voli zdravo“. Odabir sadržaja za članke je povezan sa 6 tema: Reproduktivno zdravlje adolescenata, Polni odnosi, Lična higijena, Polne bolesti, Planiranje porodice, Ginekološki pregledi.
Zaposleni iz javnih institucija i učenici-delegati će proći obuku za rad u Viki okruženju, nakon čega će kreirati sadržaj na srpskoj Vikipediji koji su dostupni svima.

Šta ovaj projekat čini jedinstvenim Superste projektom
Jedinstvenost projekta je u savremenom načinu prihvatanja problema, suočavanja i rešavanja kroz sliku, tekst, radionice i kreativan pristup mladima. Za svaku promenu u društvu krećemo od najmlađih. Težimo promenama koje su u skladu sa interesovanjem mladih i pravimo bazu znanja koja će biti podrška svima-deci, roditeljima, nastavnicima, stručnjacima.
"Zato što smo verovali u sebe, ostvarili smo… "
Dokaz da verovanjem čovek uspeva da ispuni sve svoje snove, želje, ciljeve i uz sve to uspeva da ih podeli sa širom društvenom zajednicom kroz svoj rad, je mala ekipa ljudi okupljenih u radu na projektu REPRODUKTIVNO ZDRAVLJE MLADIH. Mirjana, Ana, Antonije, mladi ljudi sjedinjeni u radu na projektima, kroz čvrst stav i veru u sebe svako ponaosob, došao je do nekog ostvarenja.
Mirjana radi u školi sa decom. Oduvek je želela da radi kao učiteljica. Najmlađima je najlakše prići jednim velikim osmehom. Privući pažnju kroz igru edukativnog sadržaja, kao najbolji način učenja. Kroz igru deca i mladi nauče mnogo. Pristup prema deci i mladima je bitan shvatajući njihove probleme ozbiljnim i usmeravajući ih ka rešenju. Ana je profesorica književnosti. Uvek spremna za učenje, lepu reč i saradnju.
Antonije - student medicinskog fakulteta. Učešćem u projektu Reproduktivno zdavlje mladih želi dati svoj doprinos u cilju edukacije mladih da treba da stiču zdrave navike, kako bi primenom istih stvorili zdravije društvo. Deljenje ideje kroz širu društvenu zajednicu i njeno prenošenje od pojedinca do velike većine predstavlja društveni napredak, edukaciju i ogroman uticaj pogotovo na omladinu koja često ne zna da prezentuje svoj problem, ustručava se da pita nesto što ne zna, ne iskazuje svoja osećanja, razmišljanja. Vera, ljubav, učenje, podrška, briga o zdravlju pokreću veliki točak budućnosti, a ta budućnost su mladi.
Diskusije
Trenutno nema aktivnih diskusija