Serbia Raw (radionice i foto sajam)
Belgrade Raw
Serbia Raw (radionice i foto sajam)
127
Faza programa: Glasanje
Opis projekta

Način na koji kolektiv “Belgrade raw” kreira svoju estetiku prepoznatljiv je i van Beograda i sinonim je za aktivno beleženje svakodnevice života grada čime se kreira jedinstveni foto arhiv kao gradska razglednica i alternativa stereotipnom predstavljanju života u našoj sredini. Sa željom da se slična ideja prenese i na još nekoliko gradova u Srbiji i da se upoznaju slične prakse, ove godine nastavljamo s projektom Belgrade Raw foto sajam i radionice, koji će biti podrška i prvi korak u formiranju jedinstvene mreže fotografa i foto kolektiva koji neguju sličnu estetiku u svom radu. Osnovna ideja jeste istraživanje mogućnosti fotografije kao medija za pričanje price, kreiranje lokalnih i zajedničkih narativa i povezivanje umetničkog delovanja sa društvenim promenama i stanjem zajednice. U saradnji sa lokalnim partnerima članovi kolektiva razmenjuju znanja, upoznaju se sa akterima drugih fotografskih scena i kreiraju prostor za buduće saradnje. Uspostavljanjem pomenute saradnje osnažuju se pojedinci i kolektivi, zajednički formirajući predstavnike jedinstvene pristupa ovoj oblasti. Na radionicama, učesnici će imati priliku da se upoznaju sa načinom rada Belgrade Raw kolektiva, ali i da na neposredan način steknu znanja o aktuelnim svetskim praksama u ovoj oblasti. Kroz praktični deo radionica nastaće radovi koji ukupno formiraju nesvakidašnji pregled današnjeg života u Srbiji.

Značaj projekta za zajednicu
Afirmacija fotografije u kontekstu naše tradicije i kulture, kroz sučeljavanje ovdašnjih ustaljenih ideja i praksi sa savremenim svetskim praksama i konceptima. Baštinjenje fotografskog nasleđa, podizanje svesti o važnosti fotografskog medija, oživljavanje fotografske scene van Beograda, povezivanjem više gradova iz različitih regiona na temu iskrenog i ličnog beleženja života i atmosfere grada. Podizanje nivoa svesti o važnosti identiteta jednog mesta i njenih stanovnika. Na taj način se istovremeno gradi aktivan odnos i pokreće određena vrsta “dijaloga“ sa nasleđenim i stereotipima u nastajanju.

Veb sajt projekta
www.belgraderaw.com
Diskusije
Trenutno nema aktivnih diskusija