Skitajući sa Dunjom – Dečja ekonomija
Skitajući sa Dunjom – Dečja ekonomija
755
Faza programa: Glasanje
Naziv tima
Baza Crne ovce
Oblast projekta
Obrazovanje
Projekat u 250 reči
Projekat „Skitajući sa Dunjom – dečja ekonomija“ je inovativna obrazovna platforma o cirkularnoj ekonomiji, namenjena deci i zasnovana na kvalitetnim digitalnim sadržajima. Cirkularni model ekonomije podrazumeva nov način dizajniranja proizvoda tako da oni i materijali od kojih su izrađeni trajno ostaju u upotrebi, smanjujući tako količinu otpada i zagađenja, i eliminišući generisanje novog otpada. Pored uticaja na životnu sredinu, cirkularna ekonomija donosi i značajne socijalne benefite, kao što je smanjenje društvene nejednakosti. Zbog složenosti aktuelnih socio-ekonomskih i ekoloških izazova, prelazak sa tradicionalnog modela ekonomije na cirkularni model, smatra se jedinim sveobuhvatnim i održivim rešenjem, te se očekuje da će se tranzicija ka cirkularnoj ekonomiji u narednom periodu ubrzavati. Iako će ta tranzicija najviše uticati na decu koja su sada u ranom uzrastu i na njihovu budućnost, nedostaju
sadržaji koji bi im približili koncept cirkularne ekonomije. Zbog toga ćemo kroz projekat „Skitajući sa Dunjom – dečja ekonomija “ razviti obrazovnu platformu o cirkularnoj ekonomiji prilagođenu dečijem uzrastu, odnosno načinu na koji deca usvajaju nova znanja, stavove i navike.
Kroz zanimljive avanture devojčice Dunje i njenih drugara, serijal će deci pružiti jednostavne odogovore na pitanja kako u svakodnevnim situacijama kod kuće, u parku, prodavnici, vrtiću ili školi mogu doprineti da budućnost svih nas bude zdravija i održivija. Serijal će biti emitovan i promovisan na društvenim mrežama na internetu (Facebook, YouTube, Twitter, Instagram), a promotivna kampanja će biti usmerena ka roditeljima, jer je decu tog uzrasta (7-10 godina) nemoguće targetirati na internetu. Pored serijala, platforma uključuje i interaktivne radionice za decu u osnovnim školama.
Šta ovaj projekat čini jedinstvenim Superste projektom
Projekat je jedinstven zbog toga što inovativnu i suštinsku temu – cirkularnu ekonomiju, predstavlja ciljnoj grupi koja do sada nije imala priliku da se sa njom upozna na adekvatan način. Jedinstvenost projekta je takođe i u samom pristupu, odnosno korišćenju igrane umetničke forme i korišćenju mogućnosti koje pružaju digitalne komunikacije. Medijski sadržaji namenjeni deci u velikoj meri utiču na njihovo poimanje stvarnosti, i na njihovo razumevanje fenomena o kojima se u dečijim programima govori. Prema podacima iz istraživanja televizijskih programa za decu u Srbiji koje su radili UNICEF i Udruženje novinara Srbije, većina emitovanog dečijeg programa nema interaktivni karakter, niti podstiče na razmišljanje ili učestvovanje gledalaca u temi, a unapređenje programa za decu
naročito je potrebno u aspektima raznovrsnosti i primerenosti sadržaja dečijem uzrastu, važnosti za obrazovanje i kvalitetu vaspitnih poruka koje programi šalju
"Zato što smo verovali u sebe, ostvarili smo… "
Zato što smo verovali u sebe, ostvarili smo svaki cilj koji smo do sada postavili u borbi za neprestano pomeranje granica sopstvene kreativnosti. Jer neverovanje u sebe za nas nikad nije bila realna opcija.
Diskusije
Trenutno nema aktivnih diskusija