Kvartum ArtHub
Kvartum ArtHub
Kvartum ArtHub
590
Faza programa: Glasanje
Naziv tima
Kvartum ArtHub
Projekat u 250 reči
1. PROBLEM: Veliki broj mladih ljudi nema mogućnost da se kreativno izrazi na teritoriji Srbije i da od toga zaradi za život. Posledica toga je da naši kreativci razvijaju tuđu kulturu, podižu tuđe firme, a osobenosti lokalnog umetničkog izraza se gase. To dovodi do opadanja kvaliteta života i povećanja broja mladih koji odlaze iz Srbije. 2. REŠENJE na dva paralelna koloseka: • SAJT Jedno od rešenja koje bi pomoglo rešavanju ovog problema bi bila izrada sajta putem kog bi domaći mladi autori mogli da slobodno plasiraju svoje radove. Osnovni kvalitet ovog sajta bi bila opšta dostupnost i mogućnost zarade za korisnike. Opšta dostupnost znači da svaki mladi autor može da plasira svoje radove na sajtu (koji su u okviru etičkih normi i doprinose lokalnoj kulturi) i da putem prodaje istih ostvare zaradu na osnovu ugovora koji garantuje prihod. Osnovna politika sajta je da se transparentno i bez ikakvih nedoumica svim mladim ljudima omogući zarada. Ovaj cilj će biti ostvaren putem ugovora koji će biti potpisivan sa svakim korisnikom sajta. • EDUKACIJA Organizujemo radionice koje se baziraju na razmeni znanja i veština među članovima. Svi zainteresovani su svakako dobrodošli na radionice. Radionice pokrivaju različite umetničke oblasti, i na njima se koriste motivi iz tradicionalne kulture. Na ovaj način se stvara moćna grupa kreativaca koja na samoodrživ način može višestruko da pomogne razvoju naše posrnule kulture. Održavanje radionica se finansira iz rada sajta, a sa druge strane radionice služe za promovisanje domaće kulture i sajta među budućim članovima i korisnicima.
Doprinos projekta široj zajednici
Posmatrajmo uticaj našeg projekta na širu zajednicu kroz prizmu jednog mladog autora. On se prijavljuje kao učesnik na radionicu. Prolazi kroz sledeće faze koje čine jedan ciklus. FAZA 1: Dolazi na radionicu kao UČESNIK i na njoj dobija - iskustvo u procesu izrade - alat i materijal - mentorstvo - upoznaje se sa lokalnim motivima - i konačno proizvod svog rada - saznanje da postoji prodajni sajt na kome može da ponudi svoje radove - potencijalno pojavljivanje njegovog rada na izložbi Kvartuma. FAZA 2: Pojedinac se priključuje Kvartumu i svoje radove plasira putem sajta kao AUTOR i time dobija: - mogućnost da predstavi sebe i svoje radove na Kvartum sajtu uz prehodno žiriranje - mogućnost da se prijavi na još neku ili da održi svoju radionicu - deo zarade od prodatih radova - motivaciju da nastavi sa stvaranjem - evaluacija potražnje njegovog proizvoda, aktuelnosti - deo zarade se uzdvaja za održavanje besplatnih radionica Faza 1 i faza 2 se mogu ponoviti više puta pre nego što dođe do faze 3. FAZA3: Pojedinac obogaćen iskustvom organizuje svoju radionicu na kojoj je on PREDAVAČ u skladu sa ugovorom. On sada: - promoviše sebe i svoje radove - promoviše lokalnu kulturu - deli znanja i veštine - promoviše ideju Kvartuma - promoviše nove članove.
Šta ovaj projekat čini jedinstvenim Superste projektom
Naš projekat čini jedinstvenim to što mi, kretaivci, želimo da stvorimo bolje uslove za život i rad svih kreativaca u Srbiji i da pritom pomognemo u očuvanju naše kulture. Ono što naš projekat čini Superste projektom je to što mi prihvatamo odgovornost za SADA i OVDE. Kroz edukaciju bavimo se očuvanjem i razvojem naše kulture kroz angažovanje mladih autora. Radom sajta projekat je samoodrživ. Ukoliko uspemo u svojoj nameri u manjoj ili većoj meri benefit će osetiti svi segmenti društva. I na kraju ni jedna dobra zamisao ne bi uspela bez jakog tima a mi osećamo da je naš tim upravo onaj koji može da ovo ostvari, inspirisan delima naših predaka kao što je bio i Mihajlo Pupin.
Uticaj projekta na zajednicu nakon realizacije?
Zamislili smo da projekat živi dugoročno, i da dugoročno pomaže opstanak i razvoj naše kulture. Projekat bi doveo do poboljšanja klime u Srbiji, i smanjio bi broj mladih ljudi koji je napuštaju.
Osnovni cilj projekta
Osnovni cilj nam je da napravimo samoodrživi sistem koji bi se bavio popularizacijom i razvojem domaće kulture od strane mladih kreativaca.
Planirane aktivnosti u okviru projekta
U okviru Superste projekta radićemo paralelno na dva koloseka: • održavamo radionice za kreativce na kojima delimo znanja i veštine kroz neposredno iskustvo i promovišemo ideju razvoja domaće kulture i Kvartuma • izrađujemo sajt koji je motor celog projekta i koji će nam omogućiti samoodrživost.


Da bi podržao/podržala projekat moraš da se uloguješ!
Diskusije
Trenutno nema aktivnih diskusija