Sveznalkov rečnik edukativna serija za decu
‚‚ARTFRAKCIJA‚‚
Sveznalkov rečnik edukativna serija za decu
1099
Faza programa: Glasanje
Naziv tima
‚‚ARTFRAKCIJA‚‚
Projekat u 250 reči
Ideja je da se uradi serija kratkih video-zapisa (u trajanju od 1 minuta) koji bi se oslanjali na leksiku i frazeologiju srpskog jezika. Na šaljiv način bi bile prikazane fraze srpskog jezika, a onda bi usledilo objašnjenje šta određena fraza zaista znači. Akcenat bi bio stavljen na izraze i fraze koji su deo srpskog jezika, a u cilju edukacije najmlađih (npr. značenje fraze “tražiti iglu u plastu sena“). Za projekat bi bili angažovani profesionalni mladi glumci, reditelj, producent, kao i cela tehnička podrška. Cilj je da se naprave tri pilot-epizode i da se taj materijal ponudi nekoj od televizija sa nacionalnom frekvencijom, dečijem kanalu ili producentskoj kući koja bi nastavila finansiranje serije.
Doprinos projekta široj zajednici
Kako smo u poslednje vreme često radili sa decom, uvideli smo da većinu fraza, izraza i poslovica iz srpskog jezika ne razumeju. Bolja situacija nije ni sa odraslima! Zato želimo da na humorističan način, koji odsupa od ‚‚ex-katedra‚‚ pristupa koji ume stvoriti odbojnost, ponovo oživimo rečnik mladih i starih.
Šta ovaj projekat čini jedinstvenim Superste projektom
Sigurni smo da je jedinstven, jer želimo da dokažemo da u govoru koristimo samo mali deo našeg jezika i pribegavamo korišćenju stranih, ne samo reči, već i čitavih fraza. Ali stvar je u načinu! Nećemo poniziti gledaoce stavljajući ih u poziciju da se osećaju nepismeni, jer će to stvoriti odbojnost. Uradićemo upravo suprotno, potrudićemo se da ih nasmejemo bukvalnošču izraza, kao npr: ‚‚U svakoj čorbi mirođija‚‚ , da bi im posle i objasnili šta to zapravo znači. Ne želimo neprijatelje naše ideje, već istomošljenike.
Uticaj projekta na zajednicu nakon realizacije?
Očekujemo da će poznavanje frazeologije srpskog jezika biti bolje i manje rogobatno nego što samo njeno ime zvuči. U radu sa decom smo imali prilike da primetimo da pronalaze zabavnim izreke poput ’’Mačku o rep’’, ili ’’Od drveća ne vidi šumu’’, ’’Traži dlaku u jajetu’’, ’’Blene k’o tele u šarena vrata’’ ali da se sa njima nisu ranije susretali i da nisu sigurni u značenje ovih poslovica. Jasno je da ritam života menja i prisup u učenju i edukovanju mladih, pa je iz tog razloga potrebno i njihovu pažnju pridobiti na drugi način. Dakle ako ne možete protiv njih, pridružite im se. Prilaskom ideji učenja na šaljiv način, očekujemo da će se otpor prema edukativnim emisijama smanjiti, ali da će im zato porasti svest o tome koji je kvalitetan a koji ne, program za njih. Jasno nam je da je teško da se naše poslovice brzo vrate u svakodnevnu upotrebu i govornu rutinu mladih, ali ako nam je to merodavno, onda bi možda trebalo izbaciti i slovo ’’D’’ iz izraza - ’’Vidimo se’’, jer su ga mladi odavno skratili i pretvorili u ’’Vi'mo se...’’.
Osnovni cilj projekta
Edukacija najmlađe i mlade publike (od 6 do 14 godina), i njihovo upoznavanje sa osnovama i bogatstvom srpskog jezika na nov i šaljiv način.
Planirane aktivnosti u okviru projekta
Projekat bi bio izveden do kraja 2016.godine, zbog velikog organizacionog posla u nekoliko faza: *Prikupljanje što većeg broja (da ne budemo nerealni i kažemo svih) poslovica, fraza i izreka koje postoje u našem jeziku. *Izučavanje njihovog porekla i pravog značenja, kao i situacija u kojima se one upotrebljavaju. *Pisanje scenarija koji na duhovit i bukvalan način obrađuje tu poslovicu, izreku..., čime obezbeđujemo osnovni kontrast na kojem počiva zaplet svake dramske strukture, pa čak i mini serije. *Pravljenje imidža lika Sveznala koji bi bio neka vrsta naratora i možda maskote ili zaštitnog lica projekta, i na taj način bi pomogao promociji samog projekta. *Snimanje serijala *Emitovanje serijala na nekoj od televizija *Možda obezbeđivanje i internet kanala za emitovanje iste serije...
Diskusije
Trenutno nema aktivnih diskusija