Umetnost i delo
Baza promene
Umetnost i delo
Faza programa: Glasanje
Naziv tima
Baza promene
Projekat u 250 reči
Projekat je usmeren na mlade koji se nalaze ili su se boravili u vaspitno – popravno domu sa ciljem da im se približe kultura i umetnost kao sredstvo kroz koje mogu da oplemene i izraze sebe, a samim tim bolje se pripreme ali i adaptiraju na život na slobodi. Zahvaljujući ovom projektu okupiće se dva tima koja deluju u dve naizgled nespojive oblasti – prevenciji kriminala i kulturi i umetnosti. Glavne aktivnosti u okviru projekat zamišljene su kao radionice namenjene štićenicima doma i bivšim štićenicima koji su korisnici usluga NEOSTART-a na kojima mogu da razviju znanja i veštine iz domena kreativnog pisanja, snage reči, crtanja, pravljenja različitih kreacija od raznih materijala uz dodatak priče. Jedan od rezultata radionica biće dela koja će kreirati sami štićenici a koja će svoje svetlo dana ugledati na portalu blecksheep.rs, a samim tim stići do velikog broja članova zajednice. Još jedan rezultat biće štampano izdanje koje će sadržati kako tekstove sa portala tako i metodologiju rada koja je korišćena. To će za ove mlade ljude biti jedinstven način da se kreativno izraze, pokažu zajednici svoju dobru stranu pišiću na temu prijateljstva, ljubavi, umetnosti, itd., ali i omoguće sebi da njihov glas odjekne u zajednici. Na taj način zajednica će imati više razumevanja za potrebe ovih mladih kada se u nju vrate, a oni će biti osnaženi da toj zajednici daju svoje najbolje i samim tim ostanu na pravom putu.
Doprinos projekta široj zajednici
Problemi mladih koji napuštaju vaspitno – popravni dom još uvek nisu vidljivi dovoljno u zajednici. Takvom stanju doprinosi i činjenica da nije bilo mnogo aktivnosti koje bi ove mlade i njihove dobre strane i potencijale približilo zajednici. Takvo stanje stvari stvara jedan nepremostiv jaz koji poseban problem predstavlja onda kada se mlad čovek u zajednicu vrati. Zahvaljujući ovom projektu šira zajednica upoznaće ove mlade na jedan drugačiji način. Posledica toga biće stvaranje zajednice koja prihvata ove mlade, prepoznaje i razume njihove probleme i želi da ih podrži i pomogne im u njihovom rešavanju.
Šta ovaj projekat čini jedinstvenim Superste projektom
Projekat je jedinstven po tome što spaja dve potpuno različite oblasti: kulutru i umetnost i prevenciju kriminala. Ovo je jedinstven momenat kada se u VPD ulazi sa idejom za radionice na kojima se razvijaju veštine potrebne za današnje moderno društvo, ali i pruža šansa bivšim štićenicima da nadograde svoje veštine. Mladi će se upoznati sa pojmovima kao što je blog i kako sebe mogu da izraze kroz ovu formu, ali i kroz druge umetničke forme. Imaće priliku da koristeći alate modernog društva budu u korak s vremenom i pripreme sebe za udar slobode. Sa druge strane šira zajednica će kroz kulturu i umetnost imati prilike da se upozna sa razmišljanjima mladih na temu ljubavi, strahova, neizvesnosti itd. i motiviše se da se aktivno uključi u rešavanje tih problema.
Uticaj projekta na zajednicu nakon realizacije?
Želimo da zajednica ostane aktivna i nakon završetka projekta, kako u samom nastavku aktivnosti koje će se pokrenuti tokom ovog projekta, tako i da pojedinci kao donatori nastave aktivno da podržavaju aktivnosti usmerene na ciljnu populaciju. Ovi mladi će nakon ovog projekta postati vidljiviji za članove zajednice a samim tim će i svest članova da treba da pomognu biti podignuta na viši nivo.
Osnovni cilj projekta
Osnovni cilj projekta je podizanje svesti članova šire zajednice o značaju pružanja podrške mladima koji napuštaju VPD kroz kulturu i umetnost.
Planirane aktivnosti u okviru projekta
1. Pripremne aktivnosti - kreiranje tempa radionica u VPD i u prostorijama NEOSTART-a, dobijanje termina i prostora u dogovoru sa čelnicima ustanove, dobijanje dozvola za ulazak u dom i nabavka materijala potrebnog za radionice. 2. Sprovođenje radionica u domu - prijavljivanje štićenika na radionice, organizovanje grupa, sprovođenje samih radionica, evaluacija i izveštavanje. 3. Sprovođenje radionica u prostorijama NEOSTART-a - uključivanje korisnika i planiranje vremena radionica, sprovođenje radionica, pisanje izveštaja i evaluacija. 4. Objavljivanje tekstova na portalu blecksheep.rs - otvaranje posebnog dela na protalu posvećenom ovoj temi, objavljivanje tekstova nastalih na radionicama tokom nedelje, šerovanje tekstova na drugim web stranicama i socijalni mrežama. 5. Medijska kampanja - gostovanje u TV i radio emisijama i predstavljanje aktivnosti projekta, konferencija za novinare na kraju projekta. 6. Kreiranje štampanog materijala (priručnika) - prikupljanje tekstova, ilustracija i fotografija, pisanje dela o metodologiji rada, priprema za štampu, štampanje i promocija.
Diskusije
Trenutno nema aktivnih diskusija