Up energy rooms
Dejana Djordjevic
Up energy rooms
0
Faza programa: Glasanje
Opis prijave
Delovi sprata koji su predviđeni za odmor i pauzu zaposelnih, u ovom projektu su realizovani na način da su to specijalizovane sobe koje će zaposelnima “napuniti baterije“ tokom radnog vremena kroz određene aktivnosti i ambijent koji je inspirisam prirodom. Takođe, ovoj projekat preba da pomogne u team building zaposelnih kroz upoznavanje, aktivnosti i provođenje određenog vremena zajedno kako bi bili produktivniji. “Up energy rooms“ su opremljene svim neophodnostima koje su navedene u projektnom zadatku, ali i novim detaljima koji će aktivirati nove aktivnosti. Oba rešenja su inspirisana prirodom, pa je tako dominantan element geometrije krug kao njasavršeniji oblik u prirodi i najadekvatniji ljudskoj percepciji. Dva rešenja projekta su: green Up energy rooms i orange Up energy rooms. Green- više je inspirisana prirodom kao konkretan element i detalj; dominatna je zelena boja koja doprinosi fizioloskom zdravlju; sedenje je postavljeno oko drveća na kružne klupe koje imaju bazene sa peskom kao zen element; pod je od drveta kako bi se osetila toplina zemlje; zeleni krgovi na zidu su tu da doprinesu osecaju prirode kao prirodni element bojom i gemetrijom... Orange- narandžasta boja kao dominanta zato što podstiče kreativnost i želju za radom; gluva kabina kao mesto z potpuno relaksaciju i odmor kome je potrebna; tribina amorfne geometrije kao glani vidi sedenja i mesto za društvene igre; Stoni fudbal kao glani element opuštanja i razonode; naradžasta boja kao doprinos zaposelnima, jer utiče na aktivnost i dostignića, smanjuje depresiju, podiže samopouzdanje...