Upoznaj me
Udruženje omladine Čerevića
Upoznaj me
0
Faza programa: Glasanje
Naziv tima
Udruženje omladine Čerevića
Projekat u 250 reči
Naša ideja je da kroz četvoromesečne aktivnosti oživimo ponovo Zavičajni muzej Čerevića koji postoji već 35 godina, ali poslednjih 20 nije u upotrebi. Program bi trajao od 01.juna do 30. septembra i omogućio bi upoznavanje omladine (uključujuči osnovce i srednjoškolce u istu kategoriju) sa različitim umetničkim pravcima. Finansijska sredstva su nam potrebna za nabavku osnovnih sredstava, projektora,računara, štampača, stolica, adekvatnog ozvučenja i za deo tekućih troškova nastalih u toku projekta. Verujemo da bi realizacija projekta doprinela indirektno promociji ruralne sredine, kao i potencijalima koje ista poseduje.
Doprinos projekta široj zajednici
Objekat koji postoji 35 godina će oživeti na taj period. Verujemo da projekat može doprineti boljoj komunikaciji ne samo unutar omladine, već među svim generacijama. Doprinelo bi boljoj slici ruralnih sredina. Mladi ljudi u Srbiji danas retko putuju i imaju priliku da se upoznaju sa različitim ljudima i kulturama, mahom funkcionišu u dosta zatvorenim zajednicama, što u vremenu dovodi do niske tolerancije i razumevanja različitosti. Mislimo da bi na ovaj način doprineli povećanju tolerancije i razumevanja različitosti.
Šta ovaj projekat čini jedinstvenim Superste projektom
Mi ništa novo nećemo napraviti , samo ćemo omogućiti da se desi život.
Uticaj projekta na zajednicu nakon realizacije?
Da kad se nešto jako želi može da se nađe način.
Osnovni cilj projekta
Osnovini cilj je da upoznamo širu javnost sa različitim vidovima umetnosti i sa potencijalom koji imaju manja mesta.
Planirane aktivnosti u okviru projekta
- radionice na otvorenom -predavanja -pustanje dokumentarnih filmova - otvoreni razgovori sa predavačima


Da bi podržao/podržala projekat moraš da se uloguješ!
Diskusije
Trenutno nema aktivnih diskusija