VideoPark
Udruženje vizuelnih umetnika Užice
VideoPark
690
Faza programa: Glasanje
Naziv tima
Udruženje vizuelnih umetnika Užice
Projekat u 250 reči
VideoPark je festival video umetnosti. Sam projekat je zamišljen kao višednevna aktivnost učesnika, predavača i posmatrača projekta. Video projekcije su mobilne stoga mogu biti reprodukovane na različitim lokacijama u gradu. Učesnici projekta, žiri četvoročlanog sastava-likovni kritičari, kustosi, istoričari, likovni umetnici vrše odabir radova pristiglih na raspisanom konkursu. Nakon izložbe i odavanja priznanja i nagrada za najuspešniji video rad, organizuje se diskusij panel na kome učestvuju, žiri, po potrebi izabrani umetnici i kustosi izložbe.
Doprinos projekta široj zajednici
Ovim projektom se ne može angažovati neka šira populacija, ali može se unaprediti i afirmisati deo građana zainteresovani novim i savremenim medijom interpretacije umetničkih dela. Video umetnost je u zapadnom svetu već afirmisana grana umetnosti dok kod nas ona još čeka pravi odnos publike i umetničkog rada. Jedan ovakav projekat bi doprineo raznovrsnijoj umetničkoj kritici i stvaranju kvalitetnih paradigmi pri sagledavanju dela iz savremene umetnosti.
Šta ovaj projekat čini jedinstvenim Superste projektom
Projekat je jedinstven sam po sebi. Njegova reprezentacija ga može učiniti dosta primamljivijim od klasičnih vidova saopštavanja dela iz savremene umetnosti.
Uticaj projekta na zajednicu nakon realizacije?
Pošto naša organizacija broji 45 članova, mi svakako učestvujemo u kreiranju jedne šire društvene svesti. Festival video umetnosti je samo jedan od mogućih festivala koji u bliskoj budućnosti uz podršku grada, republike, inostranih izvora a pre svega sopstvenim angažovanjem možemo realizovati. Što se tiče Festivala videa, on kao takav moguće da bi bio od strane publike u pojedinim elementima neshvaćen, kako zbog inovativnosti savremene video produkcije sa druge strane tako i zbog nemogućnosti građana da se bliže i bolje upoznaju sa poetikom ovoga medija. Uticaj bi bio mnogostruk, jer bi se vremenom stvarala publika, podizao publicitet, kreirao javni diskurs vezan za video art te samim tim ukusi publike prema savremenim medijima bili raznovrsniji.
Osnovni cilj projekta
Osnovni cilj je podizanje svesti građana, u smislu jasnije sagledavanje i kontempliranje savremene video produkcije.
Planirane aktivnosti u okviru projekta
Objava konkursa na internacionalnim sajtovima te prikupljanje materijala i klasifikacija, zasedanje stručnog žirija i klasifikacija radova, odabir video radova i pravljenje plana realizacije, odabir lokacija za realizaciju festivala. Priprema propagandnog materijala u svrhu promocije festivala, objava na TV i radio stanicama, izrada flajera i plakata. Realizacija festivala, dokumentovanje i arhiviranje prikupljenog materijala i kasnija postprodukcijska angažovanost na izradi časopisa iz vizuelnih umetnosti.
Diskusije
Trenutno nema aktivnih diskusija