Vidi Reaguj
Pink Freud
Vidi Reaguj
0
Faza programa: Finale Centrifuge


Da bi podržao/podržala projekat moraš da se uloguješ!
Naziv tima
Pink Freud
Projekat u 250 reči
Projektom „Vidi, Reaguj“ želimo da uz pomoć inovativne VR tehnologije promovišemo kulturu i približimo je mladima u Nišu. Specijalnom kamerom koja ima mogućnost snimanja 360 stepeni i VR naočarima, omogućićemo gledaocu da prošeta cipelama umetnika. Snimci će biti kratki i prekidaće se kada prikazana situacija doživi kulminaciju, kako bi zaintrigirali posmatrača i naveli ga da poseti taj odredjeni kulturni dogadjaj. Videće kako umetnik stvara svoje umetničko delo, kako je biti glumac koji nastupa pred punim pozorištem, muzičar u koncertnoj dvorani i sl. Virtuelna realnost je digitalno- grafičko okruženje koje simulira prisustvo na odredjenom mestu u realno vreme. Tehnološki bum nam je pružio mogućnost da priče ispričamo na inovativan i zanimljiv način, kao nikada pre. Stavljanjem VR naočara, veoma lako se možete naći u središte bilo koje priče, u bilo kom delu sveta - u prošlosti ili budućnosti. Zahvaljujući jednom ovako modernom medijumu, celim telom ćete doživeti neverovatno iskustvo, i osećaćete se kao da ste zaista prisutni u tom paralelnom prostoru. Prikazanu situaciju gledate iz prvog lica, i primetićete da vidite punih 360 stepeni, u svim pravcima. Zbog toga svoju prisutnost osećate na dublji način, i dublje se povezujete sa likovima koji su prikazani. U cilju promocije projekta organizovaćemo ofline dogadjaj, na kojem će učesnici imati mogućnost da iskuse viruelnu realnost. Nakon što dožive iskustvo, kako bi saznali njihove utiske, učesnici će popuniti online anketu, a takodje je planiran i intervju i debata sa njima. Nakon dogadjaja planiramo da snimke objavimo na youtube-u, kako bi bili dostupni što većem broju ljudi.
Doprinos projekta široj zajednici
Mnoga istraživanja na nacionalnom nivou pokazuju da skoro 2/3 mladih ne učestvuje u institucionalnoj kulturnoj potrošnji, a da samo 10% praktikuje razne oblike stvaralaštva. Situacija na žalost nije ništa bolja ni u našoj zajednici. Iako su mnoge kulturno-umetničke priredbe besplatne, i muzeji, pozorište i ostale institucije pristupačnim cenama karata nastoje da privuku ljude, realnost je takva da je veoma malo ljudi zainteresovano za kulturu. Mladi danas svoje vreme provode u dokolici, provodu i razonodi, što nedovoljno razvija njihove intelektualne, vrednosne i moralne potencijale i interesovanja, te utiče negativno na formiranje ličnosti mladih u celini. Upravo taj nedostatak interesovanja je glavni problem, koji sa sobom povlači kulturno siromaštvo i vandalizam mladih. Zbog toga nameravamo da VR sadržajima kulturu i umetnost približimo mlade i privučemo ih kulturnom životu, ne bi li pokrenuli promene u njima samima.
Šta ovaj projekat čini jedinstvenim Superste projektom
Jedinstvena je sama tehnologija koju ćemo koristiti. Nosioci tehnološkog napretka svojim ulaganjima ukazuju da je to sledeća “velika stvar“ i da je posle interneta najznačajnije otkriće. U našoj lokalnoj zajednici se do sada nikada nisu koristili VR sadržaje za promociju kulture. Svi koji se bave kulturom i umetnošću kreiraju neki sadržaj koji žele da plasiraju mladima, i smatraju da je on sam po sebi dovoljan, ali niko do sada nije pokušao da taj sadržaj mladima približi na njima prihvatljiv i moderan način, koji će ih privući da posete određeni kulturno-umetnički događaj.
Uticaj projekta na zajednicu nakon realizacije?
Interaktivnim i živopisnim sadržajima nastojimo da na jedan alternativan i moderan način mladima približimo kulturu i privučemo ih da posećuju kulturno-umetničke događaje. Niš, kao veliki studentski centar, i grad sa bogatom kulturnom baštinom i mnogobrojnim institucijama kulture, nikako ne zaslužuje da mu pozorište, biblioteke, izložbe i muzejske postavke budu puste i posećene tek od nekolicine ljudi.
Osnovni cilj projekta
Osnovni cilj projekta je promocija kulture i umetnosti u Nišu. Želimo da putem VR sadržaja i interaktivnih izložbi unesemo živost i uvedemo novi pristup kulturi i umetnosti, čime bi omogućili prvenstveno mladima, ali i svim ostalim članovima naše zajednice da na dublji način dožive postavke muzeja i galerija. Time što ćemo gledaocu omogućiti da barem na trenutak boravi u tudjim cipelama, i oseti kako je osećaj biti umetnik, želimo da ga motivišemo da se aktivnije uključi u kulturni život, ali i da ima više respekta prema umetnicima i naporima koje oni čine.
Planirane aktivnosti u okviru projekta
Medijska promocija tokom celog trajanja projekta; Nabavka tehničke opreme; Snimanje VR sadržaja; Organizovanje ofline događaja, Objavljivanje VR snimaka na youtube


Da bi podržao/podržala projekat moraš da se uloguješ!
Diskusije
Trenutno nema aktivnih diskusija