Vinča Gro- Up
Ekoherit
Vinča Gro- Up
0
Faza programa:
Naziv tima
Ekoherit
Projekat u 250 reči
Scena prva: Negde u prošlosti, na oko 7500 godina pre danas. Centralna tačka jugoistočne Evrope, teritorija veća od bilo koje iz tog doba – Vinčanska kultura. Metropola, ekonomski centar (proizvodni i trgovinski), kulturni centar (komunikacijski, umetnički i građevinski), arheorudarski I metalurški kompleks. Svakodnevni život u svom punom i prirodnom sjaju. Vinčanska kultura - najnaprednija praistorijska kultura u svetu! Prelaz: Maksimalno ubrzanje vremena, rotacija i rEvolucija Zemlje... Scena druga: Sadašnji trenutak. Teritorija sve manja: Srbija (na dnu svih rang lista), deo metropole - opština Beograda, mesna zajednica Vinča, lokalitet Belo Brdo (istraženih oko 500m2). Deponijski centar, najveći primer nelegalne gradnje u Evropi, najveća škola na Balkanu okružena dalekovodima, na Dunavu a često bez vode, struje, kanalizacije, puteva. Vodeća dešavanja su poplave, aktivna klizišta, život u i sa otpadom i lokalna posela. A od kulture ostali samo „dugmići“. Prelaz: Budućnost = mladi Scena treća: Kulturna reAnimacija i „prišivanje dugmića“. Nastavljamo gde smo stali – grupno rastemo, odrastamo i razvijamo se: Vinča Gro-Up! Povezujemo svetle niti sadašnjice i tkamo mrežu podrške. Uzimamo sportski zalet za skok u kulturnu bašt(in)u i negujemo svoje korene. Oslikavamo prostore i vajamo iskustva a kroz oštro oko objektiva beležimo napade i odbrane, uspone i padove. Isti u svojim posebnostima upoznajemo globalne uzore sa „lokala“ i navijamo srcem i pesmom. Igramo se, družimo, povezujemo, informišemo, učimo, stvaramo, branimo i čuvamo. Pratimo se u stopu i izazivamo sebe. A za najbolje – otvaramo vrata u nove svetove! Nećemo tajiti već ćemo svima javiti! Prelaz: Nema nazad, nema predaje naša omladina lako ne odustaje!
Doprinos projekta široj zajednici
Sportske aktivnosti su veoma značajne za fizički, moralni i socijalni razvoj dece i mladih, međutim, zbog sve veće odvojenosti od kulture i obrazovanja često se javljaju problemi nasilja, vandalskog ponašanja i netolerancije koji uništavaju suštinsku prirodu i ideju sporta. Sa druge strane, kulturno-umetničke manifestacije su manje zastupljene, nepopularne i nedostupne posebno u opštem padu ekonomske moći građana. S toga, želimo da kroz niz sportskih i kulturnih aktivnosti u prirodi ujedinimo ove oblasti, da istaknemo suštinske vrednosti koje ih povezuju i da mladima damo šansu da se ostvare i izraze. Dakle, projekat je osmišljen da obogaćuje kulturno-umetnički život zajednice stvaranjem adekvatne ponude aktivnosti (posebno za mlade), zatim da promoviše lokalnu kulturnu baštinu kao i turistički potencijal opštine. Realizacijom naše ideje doprinosimo skretanju pažnje na probleme mladih kao i mobilisanju snaga za njihovo rešavanje (povezivanje svih činilaca). Planirane aktivnosti motivišu, informišu, čine dostupnim i uključuju mlade u sportske i kulturne aktivnosti i usmeravaju ih ka nekonfliktnom ponašanju. Projekat je planiran da utiče na sticanje kulturnih navika u ophođenju kao i kulture različitosti i tolerancije. Mladim ženama dajemo prostora da iskažu svoje talente ali ih i usmeravamo ka zaštiti sopstvenih prava. Doprinosimo opštoj borbi protiv diskriminacije i marginalizacije mladih i dece, žena i socijalno ugroženih grupa.
Šta ovaj projekat čini jedinstvenim Superste projektom
Projekat predstavlja “a missing link“, odnosno stvara sponu između lokalne samouprave, turističke organizacije, kulturnog centra, postojećih udruženja, sportskih klubova i mladih. Ta karika je ono što je nedostajalo svim idejama i akcijama na lokalu i sprečavala ih da ostvare dugotrajnije promene postojećeg stanja problema mladih na polju kulture, umetnosti i sporta. S obzirom da je projekat jedinstven spoj oblasti sporta, kulture i umetnosti planiramo da veću popularnost sporta u odnosu na kulturu i umetnost iskoristimo kao potencijal za uključivanje mladih u kulturno-umetnički život zajednice. Uz to, aktivnosti imaju vaspitni i obrazovni karakter, te utiču na promovisanje sportskih vrednosti koje su danas potisnute. Jedinstveno je i to što projekat ima širinu potrebnu za opstanak u kontinuitetu, uz generacijsko dograđivanje sadržaja i metoda.
Uticaj projekta na zajednicu nakon realizacije?
Želimo da dokažemo da postoji mogućnost efikasne i realne zajedničke borbe za ostvarivanje prava i potreba svih članova zajednice. Želimo da pokažemo ljudima da uz pravu podršku sve je moguće i da postoje ljudi kojima je stalo do zajednice i njene budućnosti. Nadamo se i da ćemo mobilisati nove ideje i snage radi osmišljavanja i realizacije novih projekata u oblasti obrazovanja, kulture i umetnosti. Realizacijom naše ideje želimo da damo doprinos i: promociji zdravih stilova života, poboljšanju zdravstvenog stanja mladih, smanjenju izloženosti riziku od bolesti zavisnosti, smanjenju delikventnog i konfliktnog ponašanja, povećanju obrazovnih ambicija,
Osnovni cilj projekta
Cilj projekta je doprinos motivisanju mladih na aktivno učestvovanje u kulturno-umetničkom i sportskom životu opštine uz promovisanje vrednosti tolerancije i ravnopravnosti.
Planirane aktivnosti u okviru projekta
1. Radionice i predavanje na temu sportskog ponašanja i navijačke kulture (predavači su istaknuti sportisti i vođe grupa navijača, druženje sa lokalnim muzičarima, ističemo značaj timskog rada, tolerancije, discipline i poštovanja različitosti) 2. Odbojkaški rekreativni turnir (muško-ženski timovi)* 3. Radionice keramike i slikarstva sa temom Vinčanske kulture (promocija lokaliteta Belo brdo i Vinčanske umetnosti)* 4. Izložba i izbor najfotografije sa sportskih aktivnosti na manifestaciji* (ideja o posmatranju sporta iz ugla umetnosi) 5. Prezentacija borilačkih klubova, viteških veština i rekreativnih aktivnosti za žene (akcenta na učestvovanje žena u sportu kao i na borbi protiv nasilja nad decom i ženama uz osnovnu obuku u samoodbrani,)* 6. Koncert etno muzike, nastup dečjeg hora i KUDa 7. Izrada info pulta i trajnih štandova za promociju lokaliteta Belo brdo (predstavlja našu donaciju lokalitetu) ali i umetničkih škola, radionica, udruženja... 8. Izrada informatora o dostupnim kulturno-umetničkim školama i kursevima kao i sportskim klubovima na opštini * u okviru aktivnosti planirana je i dodela nagrada za posebno aktivne pojedince: besplatni treninzi u lokalnim sportskim klubovima kao i besplatno pohađanje umetničkih radionica i škola


Da bi podržao/podržala projekat moraš da se uloguješ!
Diskusije
Trenutno nema aktivnih diskusija