SHTREBER IGRA ZNANJA
Štreberi
SHTREBER IGRA ZNANJA
464
Faza programa: Glasanje
Naziv tima
Štreberi
Projekat u 250 reči
Želimo da učenje bude zabavno i da znanje vredi. HOĆEMO DA NAPRAVIMO KVIZ ZA UČENJE U ŠKOLI! Igra Znanja je online kviz koji će zauvek da promeni odnos koji deca imaju prema učenju. Jer jednom kada Shtreber Igra Znanja počne, učenje više neće biti mučenje, već zabavna igra u kojoj KO ZNA VIŠE osvaja bolju nagradu. Igra Znanja je besplatna je za svako dete. Sada, kada im je Shtreber.com dostupan, mogu da uče lako i VREME JE DA IGRA POČNE. Naš koncept je jednostavan. Svaki rešen kviz takmičaru donosi bodove koji su mala motivacija da nastavi dalje da uči. Igra je osmišljena tako da u skladu sa pokazanim znanjem i vremenom koje je učenik učio omogući nagradu po izboru u vrednosti prikupljenih bodova. Napravimo igru jer deca će se zaigrati, odmeriti snage sa vršnjacima i bez muke naučiti sve što im je potrebno za školu.
Doprinos projekta široj zajednici
Želimo da kroz IGRU ZNANJA digitalizujemo i modernizujemo sadržaj školskog gradiva. Osim toga igrica za učenje menja sam metod usvajanja gradiva. Pretvara ZNANJE U IGRU, a UČENJE U TAKMIČENJE, gde su svi ravnopravni i svi imaju iste šanse gde god živeli, selu ili gradu, i bez obzira na materijalni status roditelja. Svi smo svesni da u obrazovnom sistemu nije sve savršeno. Mi želimo da motivišemo đake, predavače, roditelje i sve ostale građane, da zajedno sa nama, naprave promenu na bolje. Verujemo da radimo veliku stvar za ovu i buduće generacije. Važno nam je šta deca uče i koliko znaju. Smatramo da je posao odraslih da deci gradivo ponudimo u formatu koji im najviše odgovara. A oni najviše vole da se igraju. Oni su sada mali, nemaju dovoljno iskustava i uticaja da nešto promene, ali mogu da nam kažu šta bi želeli. Mi smo pitali i odgovor je da ŽELE DA UČE KROZ IGRU. WEB platforma za učenje Shtreber.com beleži mesečnu posetu od 50.000 korisnika. Imamo proračune i analitike koje govore da će se taj broj, u najmanju ruku utrostučiti posle realizacije IGRE ZNANJA.
Šta ovaj projekat čini jedinstvenim Superste projektom
Shtreber.com je prvi projekat ovakvog tipa koji sadrži sve predmete za Osnovnu Školu. Deca danas koriste internet. Naviknuti su na multimedijalne sadržaje. Znanja i veštine mnogo brže uče koristeći logiku u video igrama, analizirajući slike, doživljavajući svet kroz video sadržaje. I lakše uče kroz primer u praksi, dok se slabo oslanjaju na „bubanje“ definicija. Odlična stvar je što mi već imamo alat, da gradivo prilagodimo novom, modernijem shvatanju. Internet, računari i pametni uređaji, pružaju nam mogućnost da, po prvi put u ljudskoj istoriji, neograničena literatura bude dostupna i prilagođena deci. Shtreber Igra Znanja pruža priliku da svojim znanjem osvoje željenu nagradu. Time postižemo dva cilja: motivišemo ih i gradimo prave vrednosti u uzrastu koji je ključan za obrazovanje. Želimo da deca kroz igru počnu da stiču opšte obrazovanje. I da od najranijih dana razumeju da znanje vredi. Ulažemo u obrazovanje dece, jer posle nas oni ostaju. Shtreber je do sada privukao veliki broj učenika svojim lekcijama, ali Igra Znanje će umanjiti otpor ka učenju i gradivu. Po pravilu IGRE ZNANJA, najbolji je onaj ko najviše zna. I to se ne odnosi na jednu školu, opštinu ili grad, već na celu teritoriju Republike Srbije. Tako budimo takmičarski duh i pomažemo učenicima da uporede svoje rezultate sa ostalim vršnjacima.
Uticaj projekta na zajednicu nakon realizacije?
Deca će više učiti, bolje znati i najvažnije primenjivati naučeno. Uloga ove platforme je da pomogne deci da zapamte, shvate zašto uče i gde i kako to znanje da primene. Samim tim neće imati samo bolje ocene u školi, već bolje osnovno obrazovanje. Danas u Srbiji ima 270 hiljada dece koja pohađaju peti, šesti, sedmi i osmi razred osnovne škole. Trenutno je to naša ciljna grupa. Ali dugoročno gledano, uticaj je mnogo veći, jer svake godine dobijamo nove petake koji će imati multimedijalno učilo Shtreber Igru Znanja. Jednom kada igra bude puštena u rad služiće svim učenicima, sadašnjim i budućim. Deca koja uče rastu u obrazovane ljude.
Osnovni cilj projekta
Znanje mora da bude besplatno. To je pravo, a ne privilegija. Želimo da deca više znaju, jer će oni sutra biti odrasli ljudi. Hoćemo svim učenicima da omogućimo da se igraju i uče u isto vreme. I želimo da damo dobar primer kako internet i tehnologija može da se implementira u obrazovni sistem. Želimo da pomognemo i roditeljima da prate šta i kako njihova deca uče. Ali i nastavnicima da lakše dolaze do nastavnog materjala.
Planirane aktivnosti u okviru projekta
Da bi se projekat realizovao potrebno je da: 1. da napišemo programerski kod za Igru znanja 2. Da sa našim spoljnim saradnicima (nastavnicima) napišemo sadržaj kviza. U pitanju je po 26 pitanja za 500 lekcija. 3. Unesemo sadržaj na sajt. 4. Treba ozbediti donacije u vidu poklona od društveno odgovornih kompanija, koji će se deliti u zamenu za bodove u SHTREBER SHOPU. Ove pregovore smo pokrenuli. Imamo sjajan odziv, što lepo govori i o domaćim kompanijama, i o kvalitetu projekta. 5. Istestiramo urađeno. 6. Uklonimo bagove. 7. Obajavimo Igru Znanja. Smatramo da sve možemo da realizujemo u periodu od 8 meseci.
Diskusije
Trenutno nema aktivnih diskusija