Zetetika
Omladinska zona
Zetetika
687
Faza programa:
Naziv tima
Omladinska zona
Projekat u 250 reči
Zetetika je veština kritičkog postavljanja pitanja u cilju dolaska do istine. Ime je odabrano kao savršen naziv za alternativnu i praktičnu školu u kojoj bi svi zainteresovani studenti ili skorašnji diplomci mogli, u ulozi predavača, da osmisle i realizuju soptvene kurseve o temama koje ih interesuju i da ih održe srednjoškolcima. U tom smislu je korisnost projekta dvostruka - s jedne strane studenti stiču dragoceno iskustvo relevantno za svoju oblast ili interesovanja, koje će im biti korisno u susretu sa tržištem rada, a srednjoškolci, sa druge strane, imaju priliku da čuju nešto što im formalno obrazovanje ne pruža. Kursevi koji će sigurno biti obuhvaćeni projektom jesu Kritičko mišljenje, Kurs pisanja projekata, Teorija igre i Fantastika u književnosti i filmu. Posebno mesto u programu ima kurs Studije margine koji će, zbog svoje društvene važnosti, biti tribinskog karaktera i dostupan široj javnosti. Pored toga, biće raspisan konkurs za druge kurseve, a srednjoškolci će učestvovati u istraživanju u kojem će se izjasniti u pogledu toga kakve kurseve žele da čuju, pa će se shodno rezultatima ankete organizovati i kursevi za koje je iskazano interesovanje. Projekat bi uključivao izdavanje zbornika radova, te bi pružio priliku studentima i srednjoškolcima da verovatno prvi put budu objavljeni i time steknu naučni kredibilitet. Osim zbornika, rezultati projekta bili bi prikazani javnosti na našem sajtu i aplikaciji, kao i putem prezentacija projekata koje su učenici realizovali u saradnji sa mentorima. Sva održana predavanja biće dostupna kako na sajtu i aplikaciji, tako i na YouTube kanalu.
Doprinos projekta široj zajednici
Ideja je da Zetetika započne kao pilot projekat u Pančevu, koji bi naknadno mogao da bude implementiran i u drugim mestima. Kao što smo prethodno pomenuli, ovaj projekat će biti obostrano koristan za studente, diplomce i srednjoškolce, ali je moguće i dobrodošlo uključivanje šire zajednice. Predavači na projektu će imati prilike da svoja znanja i veštine prenesu dalje, a za uzvrat steknu iskustvo u edukaciji i relevantne kompetencije iz svoje oblasti koje će im pomoći u započinjanju karijera. Srednjoškolci će moći da prodube i prošire svoja znanja i interesovanja, koja će ih ili usmeriti ka određenom fakultetu, ili ih pripremiti za njega, ali i upoznati sa društveno korisnim konceptima koji će im značiti kako u profesionalnom, tako i u privatnom životu. Nadamo se da će projekat pokrenuti mlade da kontinuirano tragaju za novim obrazovnim mogućnostima i dalje razvijaju svoja znanja i interesovanja. To će im biti omogućeno i po završetku kurseva, jer će sva održana predavanja biti dostupna na našem sajtu, aplikaciji i YouTube kanalu, te će i najšira javnost moći da ubira plodove našeg rada.
Šta ovaj projekat čini jedinstvenim Superste projektom
Naš projekat je jedinstven po tome što nudi beskrajan spektar mogućnosti. To je alternativna škola koja je, zbog svoje širine, u izvesnom smislu i škola života. Većina omladinskih škola prave se sa idejom da mlade informišu o određenoj temi, dok je nama u cilju da srednjoškolcima obezbedimo kurseve koje oni smatraju potrebnim, a studentima priliku da drže predavanja iz njima bliskih oblasti. Tako da apsolutno svi mladi mogu imati korist od ovako koncipirane škole. Zetetika je ultimativno izraz težnje da mladi nauče samostalno da tragaju za pitanjima i odgovorima, a ne da pasivno upijaju činjenično znanje. Potrebni su nam mladi ljudi sposobni da se kritički zapitaju i samouvereno krenu u potragu za odgovorima, jer se jedino tako možemo nadati progresu humanosti.
Uticaj projekta na zajednicu nakon realizacije?
Želimo da srednjoškolci koji budu završili naše kurseve steknu želju da i sami postanu edukatori, kao i da pišu sopstvene tekstove i projekte, te steknu podršku kao što je Superste. Očekujemo da ćemo pomoći mladima da razviju kritičko mišljenje i tako se aktivno uključe u život svoje zajednice i pomognu joj u stvaranju promena nabolje.
Osnovni cilj projekta
Osnovni cilj projekta jeste da se stvori zajednica u kojoj bi mladi mogli da steknu alate koje će koristiti tokom celoživotnog obrazovanja, kako formalnog, tako i neformalnog, i koja bi bila aktivna u kreiranju lokalne zajednice kroz konstantno preispitivanje autoriteta i lokalnih procesa.
Planirane aktivnosti u okviru projekta
Prva faza projekta biće okupljanje tima, koji primarno podrazumeva predavače kurseva. Biće raspisan konkurs za predavače, ali će biti sprovedena i anketa po srednjim školama u kojoj će srednjoškolci pokazati šta ih interesuje, te će u skladu sa tim biti traženi i adekvatni predavači. Predavači će prijave vršiti na našem sajtu i aplikaciji. U drugoj fazi bi odabranim predavačima bila održana obuka za edukatore, kako bi se postigli što bolji rezultati u sledećoj, ključnoj fazi, i kako bi etika rada bila na najvišem mogućem nivou. Ovim bi se predavači bolje upoznali i dobili priliku da međusobno sarađuju. Treća faza projekta je realizacija samih kurseva. Pored prilike da čuju nešto novo, bolje i drugačije, srednjoškolcima će biti obezbeđen i mentorski rad koji će im pomoći da započnu sopstvene projekte i pišu naučno (popularne) tekstove. Poslednja faza projekta bila bi prezentacija postignutog uspeha. Izdali bismo zbornik u kom bi javnosti bili izneti radovi naših predavača i učenika. Tekstovi bi zbog dostupnosti bili postavljeni i na sajt i aplikaciju. Na njima će, takođe, biti vidljivo grananje kurseva, u slučaju da se učenici odluče da realizuju kurs inspirisan onim koji su pohađali. Učenicima koji reše da rezultate postignute na kursu prikažu kroz projekat, biće obezbeđena mentorska podrška i javna prezentacija, kao i određenia novčana suma za realiziaciju projekta. Tokom svih faza nastojali bismo da javnost što bolje informišemo o aktuelnim dešavanjima vezanim za projekat. Sve ove faze ponavljale bi se ciklično jednom godišnje.


Da bi podržao/podržala projekat moraš da se uloguješ!
Diskusije
Trenutno nema aktivnih diskusija