Zvukom ću te, zvukom ćeš me!
Zvukom ću te, zvukom ćeš me!
174
Faza programa: Glasanje
Naziv tima
Zvukom ću te, zvukom ćeš me!
Oblast projekta
Obrazovanje
Projekat u 250 reči
Kako zvuk nastaje, a kako nestaje?
Kako se zvukom manipulišpe?
Kako se zvuk transformiše?
Da li mora da bude glasno i bučno?
Šta je to buka?
Zvukom ću te, zvukom ćeš me! je multidisciplinarni projekat zamišljen da kroz niz tehnološko interaktivnih i performativnih predavanja približi zainteresovanoj publici koncept zvuka u umetničkom i van umetničkom kontekstu. Predavanja bi se zasnivala prema Pitagorejskom principu akuzmatskog slušanja, odnosno slušanja bez vidiljivog izvora zvuka (slušalac zamišlja zvučni izvor, odnosno oslanja se na svoju maštu. Na ovaj način, Pitagora je usmeravao pažnju na slušanje, razvijajući tako kod svojih učenika ne samo veću koncentraciju i osobinu detaljnog opažanja osobina zvuka, već i kulturu dijaloga.
Koristeći ovaj princip u kombinaciji sa modernom tehnologijom želimo da ukažemo i na sveprisutnu kontaminiranost bukom kao ekološki problem na koji se na ovim prostorima malo posvećuje pažnja, a koji umnogome utiče na svakodnevni život.
Projekat je namenjen svima od 7 do 77 godina i prevashodno je usmeren ka obrazovanju zainteresovane javnosti.
Šta ovaj projekat čini jedinstvenim Superste projektom
Zvuk i buka su često marginalizovani, posebno u sredinama u kojima urbanistički planovi ne podrazumevaju i ne promišljaju smanjenje buke, kao što je slučaj sa centrom Beograda. Mislimo da bi naš projekat pokrenuo javnost da više obraća pažnju na svoje okruženje i pri tom zaštiti i sebe i druge, a interaktivne vidove predavanja vidimo kao interesantan i zabavan model za prezentovanje problema i razvijanje kritičkog mišljenja.
"Zato što smo verovali u sebe, ostvarili smo… "
Projekat Zvukom ću te, zvukom ćeš me! nije samo doprineo do konkretizacije ideje i stavljanja stvari na papir, već je bio i svojevrsni test da se drugačiji profili ljudi u timu i njihova interesovanja sudare i slušaju. Nama ovaj projekat predstavlja proces koji nam je podjednako važan koliko i ljudima koji će se okupiti oko njega, jer želimo da stvaramo i razvijamo kulturu dijaloga, kulturu slušanja, kulturu opažanja i tolerancije. Mislimo da su te vrednosti potisnute i da su ključne za zdravo obrazovanje i kreiranje sopstvenog stava. Zbog toga uzimamo zvuk, kao nematrijalnu pojavu, u vremenu vizuelne hegemonije i dominantnih materijalnih vrednosti, kao simbol koji označava našu ideju za svim gorepomenutim vrednostima za koje duboko verujemo da su ostvarive.
Diskusije
Trenutno nema aktivnih diskusija