U okviru projekta ”Pronađi i iskoristi svoju IT veštinu” u periodu od 01. avgusta do 30. oktobra 2016. godine u Beogradu odrźaće se modularna obuka za 30 mladih iż osnova programiranja i mogućnostima zapośljavanja u IT industriji, u organizaciji Udruženja građana Informaciono poslovna orijentacija – IPO u saradnji sa Kancelarijom za mlade i saradnju sa udruženjima Grada Beograda.

Obuka će učesnicima i učesnicama omogućiti da steknu nova znanja, veštine i kompetencije u sledećim oblastima:

  • Pripreme za intervju sa poslodavcem, pisanja CVa, motivacionog i propratnog pisma
  • Javnog nastupa
  • Osnova HTML, CSS, JavaScript i Jave
  • Osnova kreiranja i0S i Android aplikacija

U okviru programa učesnici/e će takođe dobiti mentorsku podršku i priliku da u praksi prođu sve što nauče.

 Prijave se šalju popunjavanjem formulara, do 28. jula 2016. godine u 23:59h.

Projekat  je  koncipiran  tako  da  pruža  direktnu  podršku  mladim  budućim  programerima,  kao  i  svim   ostalim mladim talentovanim pojedincima, koji imaju interesovanja i sklonosti ka informacionim tehnologijama, da pravilno prepoznaju i usavrše svoje IT veštine u skladu sa potrebama tržišta rada.

U slučaju bilo kakvih dodatnih pitanja ili nejasnoća, možete kontaktirati Tim IP0-a: office@ipo.org.rs

Izvor: KOMS