Srbija dobija svoje prvo mesto za razvoj hardvera, 3D štampe i generalno digitalne fabrikacije — Petnica otvara poznati koncept Fab Lab uz dodatak onlajn programa koji ga čini dostupnim svima.

Formiranje Fab Lab-a je počelo ovog jula, a povezaće se i sa dosadašnjim programima u okviru IS Petnica koje sprovode NVO Fab Inicijativa (FabIn), Istraživačka stanica Petnica i Univerzitet Metropolitan. Finansijsku podršku je obezbedila Ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu.

Fab labovi su radionice za digitalnu fabrikaciju u kojima je “moguće napraviti praktično sve“. MIT univerzitet je prvi pokretač ovog koncepta koji se brzo proširio po svetu u okviru tzv. mejker pokreta. Fab labovi sarađuju sa univerzitetima, naučnim institucijama i školama sa jedne strane, a sa privredom sa druge.

U petničkom Fab Lab-u će se obučavati učenici, studenti i nastavnici, a koordinatorka projekta je Dr Ivana Gađanski, naučica i uspešna poslovna žena, dobitnica Fulbrajt stipendije i predavačica na Metropoliten Univerzitetu. Kako ona kaže, pored naučnih, planirana je i edukacija za preduzetnike, pošto danas nauka i preduzetništvo idu ruku pod ruku u svim segmentima društva.

Fab Lab će takođe pomagati startap-ove, a učenici i nastavnici će biti osposobljeni da i sami prave svoje mini radionice u učionicama i tamo razvijaju preduzetničke ideje, uz podršku Fab Lab-a koji će biti servis za podršku školama i nastavnicima. Fab Lab u Istraživačkoj stanici će biti na usluzi nastavnicima koji žele da pokrenu svoju sekciju, unaprede nastavu ili vannastavne aktivnosti.

Onlajn program, FabLab@School, će obuhvatiti sva predavanja sa projekta i biće na raspolaganju internet korisnicima, prvenstveno nastavnicima, sa konkretnim predlozima kako da uvrste digitalnu fabrikaciju u nastavu.
Projekat počinje na jesen za dosadašnje polaznike programa u Petnici, a eLearning kurs će biti dostupan svima.

Izvor: startit.rs