U trenutku kada se rodio radioAparat, koja je bila inicijalna ideja i vizija?

RadioAparat je nastao kao eksperiment ukrštanja i povezivanja interneta i javnog prostora, sa idejom stvaranja medija otvorenog za neinstitucionalne grupe, organizacije, umetnike i aktiviste. Želeli smo da, u trenutku kada radio stanice teže formatiranju, program baziramo na emisijama uživo iz javnog prostora. Takođe, važno je reći da je radioAparat medij koji je kreiran iz pozicije stvaralaca programa prema publici, sa pokušajem promene savremene paradigme stvaranja medija/internet radija baziranih isključivo na publici, ciljnim grupama i pokušajima sticanja što je moguće veće slušanosti.

RadioAparat je, zapravo, u smislu kreiranja programa, jedan konzervativan medij koji je baziran na živim emisijama i ljudima koji ih stvaraju, dok za distribuciju sadržaja koristimo savremene tehnologije.

Kako ste zamišljali da će radio izgledati leta 2018. godine? 🙂

Inicijalni plan, uzimajući u obzir i budžet koji smo imali, bio je da radimo samo šest meseci, tako da 2016. godine, u trenutku osnivanja, niko nije ni očekivao da ćemo postojati do 2018. RadioAparat je vrlo brzo nakon osnivanja odlično prihvaćen, kako od strane slušalaca, tako i stvaralaca emisija kojima je postao bitan kanal komunikacije i izražavanja, što nas je motivisalo da nastavimo sa radom.

Kako je biti internet radio u Srbiji i da li vam je nepostojanje FM frekvencije olakšalo ili, pak, otežalo put kojim idete?

Naše mišljenje je da je internet radio „sadašnjost“ radija i da pruža neke mogućnosti koje ne postoje u slučaju emitovanja putem FM frekvencije. Internet prostor vidimo kao mnogo slobodniji i otvoreniji za komunikaciju sa slušaocima, kao i za ostvarivanje novih saradnji. Približno 30% slušalaca radioAparata dolazi van domašaja FM frekvencije. Smatramo da je u Srbiji mobilni internet još uvek skup, ali da će tendencije ka pojeftinjenju ove vrste interneta potpuno izbrisati prednost koju FM stanice trenutno imaju, prvenstveno u vidu mogućnosti slušanja radija u kolima i na mobilnim uređajima.

radioaparat 1

RadioAparat nudi za svakoga po nešto; spektar tema o kojima se govori u vašim emisijama je zaista širok. Da li je sadržaj koji se bavi društveno aktuelnim temama – poput kulture, umetnosti, obrazovanja, aktivizma – slušaocima podjednako zanimljiv kao i muzički?

Muzika je veoma značajan segment radioAparata i trudimo se da kroz autorske muzičke emisije takođe „obrazujemo“ svoje slušaoce. Ipak, naše mišljenje je da je radioAparat doživeo ovakav rast upravo zbog emisija koje se bave društvom, kulturom, naukom i drugim temama koje ste naveli. Otvaranje medijskog prostora za ove teme i grupe koje se njima bave je razlog zbog kojeg se tako veliki broj ljudi priključio radioAparatu.

Nova sezona radioAparata, između ostalog, doneće i neke nove formate. Na koji način te inovacije mogu pomoći vašem radiju da napreduje i dobije neke šire okvire, ali i da dođe do novih slušalaca?

Pozicija koju smo dostigli motiviše nas da pokušamo da unapredimo sve segmente radioAparata. Smatramo da će uvođenje live session formata obogatiti naš program, doneti raznovrsnost i potencijalno novu publiku. Želimo da kroz svirke u našem prostoru otvorimo medijski prostor za bendove i ostale muzičke izvođače.

Drugi format emisija koje želimo da nastavimo da radimo i produkcijski unapredimo su tribine u prostoru radioAparata koje će se baviti važnim društvenim temama i koje će okupljati kako cenjena imena naše kulturne scene, tako i novootkrivene predvodnike nove generacije aktivista i javnih ličnosti.

radioaparat 2

Koji su ciljevi koje želite da ostvarite kroz realizaciju ovog projekta?

Imamo dva osnovna cilja u novoj sezoni. Prvi je da poboljšanjem tehnike koju koristimo podignemo kvalitet programa koji emitujemo, s obzirom na to da smo započeli sa skromnim i povremeno ne sasvim adekvatnim, privremenim, rešenjima. Drugi cilj podrazumeva uvođenje novih radijskih emisija i realizaciju 4-6 live session emisija i 4-6 tribina uživo iz našeg prostora. Želimo da radimo emisije koje su produkcijski složenije i smatramo da će to novo iskustvo i znanje bitno doprineti razvoju radija.

Od trenutka kada ste poslali aplikaciju za Superste Centrifuga program, prešli ste dugačak put. Projektne klinike, speed dating, Ideodrom, i na kraju – finale kao trenutak odluke. Učili ste od mentora i mentorki, ali i od drugih učesnika, dobijali savete, sugestije, kritike, aplauze… Sada kada su se malo slegli utisci, podelite sa nama šta je za vas značilo biti deo celog procesa. Koliko je ovo iskustvo bilo važno i korisno za vas kao tim, ali i kao pojedince?

Razmena iskustava sa etabliranim profesionalcima i organizacijama za nas je od neprocenjive važnosti. Iako srž našeg tima čine, između ostalog i iskusni radijski ljudi, situacija sa stvaranjem i razvojem novog radio programa u pretrpanom internet okruženju, a samim tim i borba za pažnju slušalaca, predstavljaju izazove za koje nikad nije dovoljno istraživanja i finog podešavanja. U tom smislu, ceo proces Superste Cetrifuga programa nam je pomogao da sagledamo mnogo aspekata kojima se do sada nismo dovoljno bavili i da uz sugestije mentora nastojimo da nađemo svoj put do realizacije svih zadatih ciljeva, kratkoročnih i dugoročnih. Takođe, za nas lično, prolazak kroz Ideodrom je bio veoma zanimljiv i značajan upravo zbog podrške koju smo dobili od mentora, ali i zbog upoznavanja drugih timova sa kojima bismo potencijalno mogli da sarađujemo.

radioaparat 1