Muzički događaj Revolucija op. 3 no. 1 – Muzika starih civilizacija namenjen je svima koji žele sa saznaju nešto novo i interesantno o klasičnoj muzici često percepiranoj kao nešto apstraktno i neshvatljivo. U KC Grad su 13. oktobra od 18 h  pozvani svi oni koji žele da učestvuju u diskusijama na ovu temu i upoznaju se sa novim i starim aspektima muzike.

Cilj događaja je da se izbegnu školska i najčešće dosadna predavanja na ovu temu, pa je fokus na proučavanju instrumenata, razgovoru o epohama i bitnim kompozitorima i brojnim zanimljivostima iz njihovih života.

Klasična muzika nije samo ozbiljna muzika namenjena isključivo penzionisanim građanima i bogatim slojevima. Postoji način da se ona doživi kroz zabavani prikaz njene važnosti, proučavanje njenog razvoja od starih civilizacija do danas i njenog značaja za razvoj društva. Upravo je to ideja koja stoji iza ovog super projekta i baš iz tog razloga bi bilo super biti deo ove super inicijative!

Izvor: www.gradbeograd.eu