Klub Superste

Klub Superste je jedan od tri programa Superste.net platforme, koji je bio aktivan od 2015 – 2017. godine.

Klub Superste tokom 2015. i 2016. godine bio je orijentisan prema izuzetnim pojedincima koji su dosadašnjim rezultatima pokazali liderske sposobnosti i koji će, kada postanu deo Superste.net zajednice, dobiti resurse koji će im pomoći da predložene ideje i dalje razviju. U 2017. godini, Klub Superste postao je mesto na kome smo okupili stvaraoce sadržaja – mlade ljude koji se bave vizualnim komunikacijama, dizajnom, videom, novinarstvom, društvenim mrežama, intervencijama u prostoru i drugim sadržajima. Naredne, 2018. godine, odlučili smo da se više posvetimo grupama i povezivanju dosadašnjih učesnika kroz programe Centrifuga i Superste+, te se Klub Superste više neće održavati.