Startit je nedavno gostovao u Istraživačkom centru Petnica gde su održali preduzetnički seminar u okviru projekta Startap:nauka. Iz Petnice nose neverovatne utiske koje su odlučili da pretoče u tekst, koji će dati detaljan pregled šta je tačno Petnica i zašto je toliko bitna za celokupno obrazovanje u Srbiji.

Inicijator seminara bio je Gavrilo Andrić, dugogodišnji saradnik Petnice, koji predstavljanje mogućnosti u okviru startap zajednice vidi kao nužan korak ka unapređenju nauke u praksi:

“Kao dugogodišnji polaznik, a sada i saradnik u IS Petnica uočio sam da postoji sjajna prilika da se polaznicima prikaže još jedna zanimljiva mogućnost gde mogu da primene stečena znanja i veštine.

Želja mi je bila da im prikažem jedan zanimljiv svet, koji je u nekim segmentima i blizak naučnom procesu, da im pokažem koliko je bitno da sarađuju i važnije od svega na primerima iz njihove najbliže okoline.”

Glavni događaj seminara bio je njihov rad na malim preduzetničkim projektima, gde smo simulirali osnovne principe vezane za identifikaciju problema, istraživanje tržišta i smišljanje eksperimenata koji treba da omoguće validaciju ideja.

IS Petnica danas

Već trideset i četiri godine, srednjoškolci iz čitave zemlje čine svoje prve korake u nauci u ovoj instituciji. Petnica je namenjena svima kojima možda regularni sistem nije dovoljan, a interesuje ih: astronomija, fizika, elektronika, računarstvo, matematika, biologija, hemija, geologija, medicina, sociologija, antropologija, psihologija, istorija, lingvistika, arheologija, ili, grafički dizajn.

O ciljevima Petnice porazgovarali smo sa Nikolom Božićem, programskim direktorom IS:

“Petnica želi da identifikuje motivisane i zainteresovane srednjoškolce. Oni ne moraju imati najbolje ocene, ili biti takmičari, ali ako vole nauku, i već sami pokušavaju naukom da se bave kod kuće, onda je Petnica pravo mesto za njih. Dovoljno je da svoja interesovanja i dosadašnje aktivnosti dobro predstave i istaknu se među svim ostalim prijavljenim kandidatima, i postaće polaznici programa u Petnici.”

Zašto preduzetništvo baš u Petnici?

Petnica se na mapi obrazovnih institucija za rad sa talentima u Evropi nalazi vrlo visoko, zahvaljujući rekonstrukciji, izgradnji i opremanju naučnom opremom od pre nekoliko godina. Stoga, evropske institucije IS Petnica svrstavaju u vodeće institucije ove vrste u celoj Evropi.

Petnica trenutno raspolaže vrhunski opremljenim kabinetima i laboratorijama. Postoje indikacije da će reforma naučnih institucija sve više ići ka potrebi za nezavisnim finansiranjem kroz monetizaciju proizvoda koji na njima nastaju — stoga bi naučnike/ce budućnosti trebalo osnažiti i sposobnošću da prepoznaju prilike za biznis u svojim laboratorijama.

“Istraživačka stanica Petnica je neprofitna i nezavisna organizacija koja postoji i radi zahvaljujući podršci mnogih pojedinaca, fondacija, kompanija i preduzeća. Bez takvog prepoznavanja suštinskog značaja dodatnog obrazovanja zainteresovanih i radoznalih mladih ljudi ovo bi bio samo san.”

petnica-aero-1024x683

Glavni ciljevi obrazovnih aktivnosti IS Petnica su:

-Prepoznati darovite i visoko motivisane mlade ljude iz svih delova Srbije, naročito one koji žive u provinciji i nerazvijenim sredinama i pružiti im individualizovano dodatno obrazovanje.
-Omogućiti najzainteresovanijim učesnicima da realizuju sopstvene istraživačke projekte zasnovane na realnim problemima, uz pomoć odgovarajuće naučne opreme i uz pomoć i podršku profesionalnih naučnika i kvalitetnih nastavnika.
-Obučiti pretežno mlađe nastavnike da primenjuju u svom radu savremene naučne ideje i koncepte i najbolje metode nastave.
-Podsticati saradnju i razmenu znanja, iskustva i ideja među mladima koji pohađaju različite škole ili fakultete i koji se interesuju za različite naučne oblasti.

pet 3

Smeštaj je kapaciteta 170 mesta, a sve sobe su sa kupatilom i klimatizovane. U okviru hotela je i desetak sala za rad različitog kapaciteta. Restoran sa kuhinjom može jednovremeno uslužiti do 350 osoba. Petnička naučna biblioteka sadrži preko 50,000 knjiga i časopisa i desetine hiljada elektronskih publikacija.

Sve aktivnosti su centralizovane na jednom mestu – spavaonice, laboratorije, menza, čuvena pečurka, kafeterija. U blizini se nalazi i sportsko-rekreativni centar sa bazenima i terenima za razne sportove koji postaju aktivni tokom letnjih meseci.

pet 2

Saradnici i alumni IS Petnica

Petnička pećina nije ni mogla da zamisli da će biti inicijator i začetnik programa koji živi danas. Prva istraživanja ove pećine počela su lagano da okupljaju prirodnjake i naučnike iz raznih oblasti sve dok njen osnivač i dugogodišnji direktor Vigor Majić nije poželeo da formira ovaj jedinstveni centar na način na koji Petnica živi danas.

Petnica je još od prvih dana, 80-ih godina razmišljala onako kako veliki istraživački centri i kompanije razmišljaju danas. Inovacije su na svakom koraku od nečega što najviše podseća na OpenLab pristup učenika nauci i naučnim eksperimentima, preko izdvojenosti petničkog centra od velikog grada i ‘šuma’ koji on nosi sa sobom.

Petničke obrazovne aktivnosti su oslonjene na široku mrežu od preko 800 stručnih saradnika koji u svojstvu gostujućih predavača, mentora ili savetnika učestvuju u kreiranju i izvođenju različitih kurseva i kampova. Oni dolaze iz preko stotinu fakulteta ili naučnih instituta, a danas najveći deo njih čine bivši polaznici petničkih programa. Sve ovo ukazuje na visok kvalitet programa, kao i na aktuelnost sadržaja.

Iako je najveći broj petničkih kurseva, kampova ili seminara dizajniran za srednjoškolce, postoji i dosta aktivnosti namenjenih nastavnicima i studentima. Pored redovnih kurseva, kampova i seminara za učenike, IS Petnica je organizator niza specijalizovanih programa i skupova, najčešće namenjenih mladim istraživačima i studentima doktorskih i sličnih studija.

Svake godine preko 2000 učenika iz Srbije i iz mnogih drugih zemalja učestvuje na oko 150 raznovrsnih programa u Petnici. Ova ustanova je stekla veliki ugled zahvaljujući inovativnim metodama rada, kao i zbog izvanrednih rezultata u otkrivanju mladih talenata i podršci njihovom kvalitetnijem obrazovanju i razvoju.

IS Petnica rado deli svoja iskustva sa kolegama koji imaju slične aktivnosti ili ideje. Tako, u Petnicu redovno dolaze nastavnici iz Slovenije, Hrvatske, Makedonije, Rusije, Izraela… najčešće podstičući aktivnu saradnju između organizacija sličnog tipa. Sa kolegama iz Nemačke, Hrvatske, Izraela i Italije postignuta je saradnja na programima razmene učenika.

Kroz preko 3500 petničkih seminara/radionica i treninga je u ovih 34 godine prošlo preko 50.000 polaznika. Mnogi od njih su danas uspešni naučnici i profesori, ali i vlasnici kompanija poput direktora Infostud-a Stefana Saloma. Petnički polaznici se mogu danas pronaći bilo gde na mapi sveta. Zahvaljujući njima lako dolazimo do najpoznatijih predavača i mentora. Upravo je alumni mreža ta koja Petnicu povezuje sa najprestižnijim institucijama i kompanijama.

Način rada u Petnici

Ovde nema ocena, diploma, krute discipline i tipičnih nastavnika, ali ima fleksibilnih inovativnih aktivnosti, interaktivne nastave, zanimljive naučne opreme. Spremnost da se razumeju i podrže ideje učenika i njihovi istraživački projekti, kao i mlada profesionalna ekipa i brojni spoljni saradnici puni entuzijazma učinili su da Petnica postane srce srpskog neformalnog obrazovanja kao i, što je još važnije, vrlo omiljeno mesto okupljanja mladih željnih svežeg znanja i razumevanja.

Prioritetni cilj obrazovnih aktivnosti u Petnici nije proširivanje faktografskog znanja, već unapređivanje racionalnog i logičkog mišljenja, sposobnosti uočavanja i rešavanja problema, planiranja, zaključivanja, pronalaženja kvalitetnih izvora informacija, procesa zaključivanja itd.

Kursevi ili kampovi namenjeni učenicima traju 4, 6, 10, pa do 15 dana, a isti učenik može dolaziti jednom, dva, pa i tri ili četiri puta u istoj godini i ponovo se kandidovati naredne godine i tako sve dok pohađa srednju školu. Svaki naredni dolazak zahteva složeniji rad, a tokom letnjih naučnih kampova učenici imaju priliku da rade na samostalnim naučnim projektima koje su sami predložili i pripremili.

Danas postoji 21 različit program u oblasti prirodnih, društvenih, tehničkih nauka, ali i nekoliko interdisciplinarnih. Programe vode najčešće studenti doktorskih studija, a programski koncept odobravaju programske komsije za svaku oblast, koju čine predstavnici fakulteta, instituta i kompanija. Čest je slučaj i da se uvode i eksperimentalni programi, poput klimatskih promena, ekonomije i finansija, i preduzetništva. Kada se uspostavi dobar programski okvir ovi programi mogu postati redovni programi u ponudi Petnice.

Obrazovne aktivnosti Istraživačke stanice Petnica nisu oslonjene na oficijelne školske programe niti uobičajene metode nastave. Najvažniji cilj rada je da se učenicima pomogne da razviju veštine posmatranja i zaključivanja, tehnike prikupljanja podataka i činjenica, sposobnost argumentacije i komunikacije, kao i spremnost za neprekidno učenje i obogaćivanje znanja i iskustva. Učenici se podstiču da misle slobodno, da razmišljaju logički i kritički i da sarađuju sa kolegama iz različitih kultura i zemalja.

pet 4

Po 15. put, Petnica organizuje i godišnju petničku konferenciju, jedinstvenu u svetu, koja za cilj ima predstavljanje radova srednjoškolaca učesnika seminara. Konferencja se ove godine održala od 24. do 27. novembra 2016. godine pod nazivom ‘Korak u nauku’.

Svake godine, ovaj istraživački centar omogućava prijavu zainteresovanih srednjoškolaca. Ove godine taj poziv je već završen, ali naredne godine se otvara nova mogućnost za sve učenike. Program nudi dosta druženja, istraživanja i novih kolega iz čitave zemlje.

Izvor: Startit.rs