Organizacija Centar za prevenciju kriminala i postpenalnu pomoć – NEOSTART organizuje završni događaj u okviru projekta „Opismeni se – promeni se“, kada će biti predstavljen – Priručnik za opismenjavanje mladih koji napuštaju vaspitno-popravni dom.

Projekat „Opismeni se – promeni se“ podržan je u okviru programa Superste za 2016. godinu koji realizuje Erste Banka u saradnji sa Fondacijom Dokukino i Trag fondacijom. Trajao je sedam meseci, a cilj je bio da se razvije model opismenjvanja mladih koji napuštaju vaspitno – popravni dom.

Organizacija NEOSTART kroz različite programe mladima koji napuštaju vaspitno – popravni dom pruža podršku u prvim mesecima slobode kako bi se uspešno uklopili u društvene tokove. Problem na koji se često nailazilo u radu bila je osnovna i funkcionalna nepismenost ovih mladih ljudi.

Tokom sedam meseci trajanja projekta, šest volontera je intezvino radilo sa sedam bivših štićenika VPD na njihovom opismenjavanju. Uz podršku stručnjaka iz domena opismenjavanja odraslih i savetodavnog rada sa mladima, prevazilazili su se problemi u radu i stvarao model programa. Sva stečena znanja, razvijene veštine i metodologija rada pretočeni su u priručnik. On je namenjen svim budućim saradnicima organizacije koji budu bili anagažovani na opismenjavanju, ali i svim onim organizacijama i pojedincima koji budu želeli da se bave ovom temom.

Na samom događaju će osim predstavljanja priručnika biti reči i o toku projektnih aktivnosti.

Prisutnima će se obratiti:
Jelena Vasilev – Erste Banka Srbija
Jelena Srnić Nerac – koordinatorka projekta Darjan Vulević – asistent koordinatora projekta

Događaj će se održati 28.02.2017. godine od 14h u Kući ljudskih prava, Kneza Miloša 4, Beograd.